Een flink aantal voorjaarsgasten is al teruggekeerd, maar nog veel meer moeten er terugkomen. De Boompiepers trekken de laatste dagen massaal door en ook de Grasmussen zijn nu flink terug. En is er wat aan de hand met de Groene Specht? We horen geluiden dat de aantallen wat achterlopen bij andere jaren, vooral in laag-Nederland. Zijn er meer vogelaars die dezelfde ervaring hebben? Enfin, volop voorjaar. Geniet ervan (maar pas nadat je deze nieuwsbrief van voor tot achter hebt gelezen natuurlijk...:-).

 

Veel leesplezier!

de redactie

 


     Instagram

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Doneer voor de Wulp

Sovon spot(!) vogels op Texel voor het goede doel, namelijk de Wulp. Wil jij ons steunen?

»

Gevonden: nieuwe ledenraadsleden

Afgelopen tijd hebben zich weer drie nieuwe kandidaten gemeld voor het hoogste orgaan van onze vereniging, de Sovon-Ledenraad.

»

Cursus Huismus en Gierzwaluw en ruimtelijke ontwikkeling voor professionals

Slopen, renoveren, bouwen zijn voorbeelden waar verblijfplaatsen en leefgebied van Huismus en Gierzwaluw in het geding kunnen komen.

»

Nog meer Vogelboeken en -rapporten te geef…

De opruiming bij Sovon houdt nog even aan! Mis jij nog een vogelboek in de boekenkast? Met enige regelmaat krijgen we bij Sovon (vogel)boeken en publicaties van leden en tellers uit de vogelaarswereld. Een deel daarvan nemen we op in onze bibliotheek, een ander deel geven we soms weg, of verkopen we.

»

BMP-telling aanvullen tot lijstjes voor de LiveAtlas: hoe werkt het?

Sinds kort kun je aan het einde van je  BMP-telling, als je deze uitvoert met  Avimap, je waarnemingen  aanvullen tot een volledige lijst voor LiveAtlas.

»

Operatie Zomertortel

Onder de noemer Operatie Zomertortel komt Vogelbescherming Nederland in actie voor de Zomertortel.

»

Nationale Vogelweek 2019: excursieleiders gezocht

De Nationale Vogelweek – van 11 t/m 19 mei a.s. - is een week vol vogelactiviteiten. Doe jij ook mee?

»

Aandacht voor broedende Wulpen

De eerste Wulpen zitten op eieren! Met inventarisaties en bescherming gaat extra aandacht uit naar dé soort van 2019.

»

Broedvogelrapport 2017 verschenen

De belangrijkste ontwikkelingen in de broedvogelstand van 2017 zijn 140 pagina's samengevat in een kleurrijk rapport.

»

Nieuwsbrief - Project

LiveAtlas

BMP-telling aanvullen tot lijstjes voor de LiveAtlas: hoe werkt het?

Sinds kort kun je aan het einde van je  BMP-telling, als je deze uitvoert met  Avimap, je waarnemingen  aanvullen tot een volledige lijst voor LiveAtlas.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Dertiende seizoen MUS begonnen

De eerste telperiode (1-30 april) loopt al bijna op zijn eind. Het telproject voor broedvogels van dorpen en steden gaat het 13e jaar in.

»

Nestkaarten

25 jaar Meetnet Nestkaarten!

In 1995 startte Sovon met het Nestkaartenproject, als belangrijke aanvulling op de diverse telprojecten voor broedvogels.

»

Nieuwsbrief - Regio

Gelderland

Jaaroverzicht 2018 Grote Rivieren Gelderland

Het jaar 2018 ligt al een maanden achter ons en de Roeken, Lepelaars, Blauwe Reigers en Aalscholvers zijn alweer druk bezig met het nieuwe broedseizoen.

»

Overijssel

Jaarverslag Losser 2018

Er is in 2018 door de leden van Vogelwerkgroep Losser weer veel tijd gestoken in vogelonderzoek en het beschermen van de vogels in en buiten de gemeente.

»

Tussenstand Middelste Bonte veelbelovend

De tussenstand van de Middelste Bonte Specht in Twente is erg veelbelovend. Het ziet er naar uit dat de stijgende lijn doorzet.

»

Zuid-Holland

Glossy jaaroverzicht over 2018

Vogelclub Katwijk scoort 254 vogelsoorten. Ook de Vogelclub Katwijk heeft bijgedragen aan het 5000 soortenjaar.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.