De kolonievogels hebben zich weer in de kolonies gemeld en ook de andere voorjaarsgasten druppelen binnen. Kortom: voorjaar! De eerste Boerenzwaluwen zijn gemeld en ook is er al een zingende Fitis op beeld en geluid vastgelegd. In de loop van april komt het gros van de broedvogels terug. De winterganzen verlaten met stille trom de weilanden en vliegen in hoge formaties naar het noorden. In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor kolonievogels, rallen tellen en Sovon doet dit jaar mee aan de Texel Big day met als doel om geld bij elkaar te fietsen voor de kustvogels, waaronder de Wulp. Ook heeft Sovon weer een flink aantal (vogel)boeken te geef. Kijk maar eens in de lijst en neem contact op.

Veel leesplezier!

de redactie

 


     Instagram

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Nog even genieten van Roodborst in de tuin

Roodborsten zijn algemeen in wintertuinen maar een stuk schaarser in de zomer.             

»

Meld je activiteit aan voor de Nationale Vogelweek!

Ook dit jaar organiseert Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon en vele anderen de Nationale Vogelweek.

»

Met de app AviNest meteen nestgegevens invoeren

Net uit het ei: de nieuwe app (voor Android) om Nestkaarten in het veld in te vullen. Lancering op 23 maart jl.

»

Jaar van de Wulp in volle gang

De grootste steltloper van Europa, de Wulp, heeft het moeilijk. De aantallen broedvogels namen in ons land flink af.

»

Eerste landelijke ijsvogeldag een succes

Op 23 febr. jl. kwamen maar liefst 65 liefhebbers bij elkaar voor lezingen over hun favoriete soort. Volgend jaar weer?

»

Sovon telt mee tijdens de Texel Big day

Al verschillende jaren vindt op Texel in mei het Wadden Vogelfestival plaats. Dit jaar wordt het festival gehouden op zaterdag 11 en zondag 12 mei.

»

Doe mee met de rallen-tellingen van 2019

Als het tegen eind april loopt en het is echt donker geworden dan kan het in moerasgebieden ineens te horen zijn: wiép.. wiép.. wiép!

»

Nieuwe Limosa!

Limosa 91.4 is uit, het laatste nummer van 2018 met deze keer veel info over Zwarte Spechten.

»

Vogelboeken te geef en (soms) te koop

Met enige regelmaat krijgen we bij Sovon (vogel)boeken en publicaties van leden en tellers uit de vogelaarswereld.

»

Creatief met LiveAtlas

Een LiveAtlas-teller is wel heel creatief geweest in het tellen voor de LiveAtlas. En hij zag ook nog leuke soorten!

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Mooi verslag broedvogeltellingen Boezems van Kinderdijk

Het zijn vooral jonge honden die zich in het voorjaar in het rietmoeras van de Boezems van Kinderdijk wagen.

»

Doe mee(r) met BMP: tel ook dagactieve zoogdieren

Onder de noemer ’meetnet Dagactieve Zoogdieren’ zijn al sinds 1994 zoogdiertellingen in het BMP opgenomen. Neem ze dus mee die zoogdieren tijdens je BMP-ronden.

»

Jaarrond Tuintelling

Nog even genieten van Roodborst in de tuin

Roodborsten zijn algemeen in wintertuinen maar een stuk schaarser in de zomer.             

»

Kolonievogels

Resultaten tellingen Roek, Blauwe Reiger en Aalscholver in 2018

Roeken, Blauwe Reigers en Aalscholvers laten zich niet tegenhouden door het weer en zijn volop actief in de kolonies. Tel ze nu!

»

Nesten van Blauwe Reigers tellen

De tijd om het aantal bezette nesten te tellen van Blauwe Reigers is aangebroken, nu de bladgroei het nog niet lastig maakt.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Nog even genieten van Roodborst in de tuin

Roodborsten zijn algemeen in wintertuinen maar een stuk schaarser in de zomer.             

»

Dertiende jaar MUS

We hebben met het Meetnet Urbane Soorten (MUS) inmiddels een dozijn jaren volgemaakt.

»

Nestkaarten

Met de app AviNest meteen nestgegevens invoeren

Net uit het ei: de nieuwe app (voor Android) om Nestkaarten in het veld in te vullen. Lancering op 23 maart jl.

»

Slaapplaatstelling

Duizenden Kokmeeuwen slapen in Rotterdamse Waalhaven

Gezamenlijke telling om een goede schatting van deze onoverzichtelijke plek te maken.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Nieuwe internationale wadvogeltrends

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat

»

Monitoring verstoring op hoogwatervluchtplaatsen Waddenzee

Sovon-tellers leggen verstoringsbronnen vast als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee.

»

Extra tellingen steltloperslaapplaatsen in Friesland

Een geheel nieuwe serie voorjaarstellingen van steltlopers is weer van start gegaan en dat al sinds de jaren '70.

»

Groningen

Nieuwe internationale wadvogeltrends

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat

»

Monitoring verstoring op hoogwatervluchtplaatsen Waddenzee

Sovon-tellers leggen verstoringsbronnen vast als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee.

»

Noord-Brabant

Save the date!

In navolging van het succes met voorgaande jaren zal ook dit jaar weer een Vrijwilligersdag Natuur Noord-Brabant plaatsvinden en wel op zaterdag 25 mei a.s.

»

Noord-Holland

Nieuwe internationale wadvogeltrends

De Waddenzee delen we met de Denen en de Duitsers. Zodoende werken we ook driftig samen aan internationale overzichten van hoe het met vogels in de internationale Waddenzee gaat

»

Monitoring verstoring op hoogwatervluchtplaatsen Waddenzee

Sovon-tellers leggen verstoringsbronnen vast als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee.

»

Zuid-Holland

Duizenden Kokmeeuwen slapen in Rotterdamse Waalhaven

Gezamenlijke telling om een goede schatting van deze onoverzichtelijke plek te maken.

»

Mooi verslag broedvogeltellingen Boezems van Kinderdijk

Het zijn vooral jonge honden die zich in het voorjaar in het rietmoeras van de Boezems van Kinderdijk wagen.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.