Het jaar 2019 is al weer een dikke maand bezig. Het voorjaar lonkt, maar eerst nog even genieten van de laatste wintermaanden. Dit jaar is het Jaar van de Wulp. Geen groot jaar, maar vooral een jaar om bestaande gegevens te analyseren en op een rij te zetten en we zijn op zoek naar meer (en nieuwe) slaapplaatsen van Wulpen. Dat het niet goed gaat met de Wulp als broedvogel is duidelijk, maar de trend van de wintervogels is (licht) positief. Vooral door toename op de Waddeneilanden. Enfin, het komend jaar veel meer over de Wulp. Nu eerst even in de agenda duiken om te zien bij welke lezingen en cursussen je deze winter wil aanschuiven.

Veel leesplezier in deze bomvolle nieuwsbrief!

de redactie

 


     Instagram

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

CES: prima broedseizoen voor moerasvogels in 2018

Ook veel jonge Tuinfluiters, Zwartkoppen en Grasmussen gevangen tijdens warm seizoen.

»

Cursussen en lezingen: doe mee

We spijkeren je veldkennis graag bij tijdens één van de cursussen, lezingen en ontmoetingsdagen. Bekijk hier de mogelijkheden.

»

Jaar van de Wulp begonnen met de Midwintertelling!

2019 is het Jaar van de Wulp en dat begon half januari met de Midwintertelling. Tellers telden de Wulpen en tekenden ze in.

»

Landelijke Roofvogeldag in Meppel (WRN)

Traditiegetrouw houdt de Werkgroep Roofvogels Nederland haar landelijke dag weer in Meppel. Het programma ziet er veelbelovend uit.

»

Keuzestress op zaterdag 16 februari a.s.

Lastig hoor, tenminste drie interessante bijeenkomsten op zaterdag 16 februari! 

Of wordt het toch maar gewoon de ganzen- en zwanentelling en/of watervogeltelling?

»

NOU-symposium: 8-10 maart in Haren

Mooi programma van workshops en lezingen. Voor elke vogelaar met een onderzoekende blik.

»

Kom kijken naar het nieuwe Markermeer

Op zaterdag 23 maart organiseert Fogol met de voormalige veerboot naar Terschelling een speciale vogelexcursie naar de Marker Wadden.

»

Eerste landelijke IJsvogeldag

Deze vindt plaats op 23 februari in Hilversum, met diverse sprekers en wordt georganiseerd door Jelle Harder.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

BMP-cursus in Fryslân

Lekker naar buiten! Leer dit voorjaar broedvogels inventariseren in een eigen stuk natuurgebied.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Het dertiende jaar MUS staat in de startblokken

Het Meetnet Urbane Soorten gaat het dertiende jaar in. Recent zijn er enkele tientallen postcodegebieden op vacant gezet. Wellicht die van jou!

»

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Unieke PTT-routes in Noord-Limburg: wie neemt ze over?

Twee PTT-routes zijn vanaf 1978 geteld...dat schreeuwt om voortzetting. Wie o wie wil en kan?

»

Slaapplaatstelling

Vroege Vogels op de Slaapplaats

Sovonner Albert de Jong ging met Vroege Vogels op pad om een kijkje te nemen bij slaapplaatsen van de Aalscholver en ganzen in de Biesbosch.

»

Watervogeltelling

Record-aantal Toendrarietganzen in december

Grote concentraties Toendrarietganzen bij de watervogeltelling van half december. Vooral akkergebieden met oogstresten in trek. Zwaartepunt in Noord-Nederland.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Lezing Jaar van de Wulp in Drenthe

Dat 2019 het jaar van de Wulp is, zullen de meesten wel weten. Speciaal in dit Jaar van... geeft Romke Kleefstra een wulpenlezing In Drenthe.

»

Friesland

Lezingen in Friesland

In Friesland zitten ze deze winter niet stil en worden er op diverse plekken weer interessante lezingen gegeven. Kijk hieronder naar het aanbod.

»

BMP-avond in Grou: start van het seizoen

Voor de startende en ervaren broedvogeltellers. 28 februari in Hotel Oostergroo. Inloop vanaf 19.15u. 

»

‘Steltlopers op de slaapplaats’ - Friesland van enorm belang

Op woensdag 13 februari a.s. een avond in Grou over dit slaapplaatsfenomeen. Kom jij ook?

»

BMP-cursus in Fryslân

Lekker naar buiten! Leer dit voorjaar broedvogels inventariseren in een eigen stuk natuurgebied.

»

Gelderland

Gelderse vogelaar in de kieker: Rosina Verweij

Regelmatig zetten we een Gelderse vogelaar in de kijker. Deze keer is Rosina Verweij aan het woord.

»

2018: zeldzame en schaarse broedvogels in het zuidelijke Rivierengebied

Iets meer rallen en Roerdompen maar nauwelijks Buidelmezen. Lees het verder in het uitgebreide overzicht.

»

Groningen

Lezingen in Groningen

De winter is bij uitstek geschikt om lezingen te geven. In het Lauwersmeer op de grens met Friesland worden al jaren de broedvogels gemonitord. Tijd voor een boeiende lezing.

»

Limburg

Avond over MUS in Nederweert

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden

»

Unieke PTT-routes in Noord-Limburg: wie neemt ze over?

Twee PTT-routes zijn vanaf 1978 geteld...dat schreeuwt om voortzetting. Wie o wie wil en kan?

»

Noord-Brabant

Uitnodiging Noord-Brabantse Vogelaarscontactdagen 2019

Het VIB (Vogels In Brabant) organiseert ook dit jaar weer twee bijeenkomsten vlak voor de start van het nieuwe broedseizoen.

»

Avond over MUS in Nederweert

Het Meetnet Urbane Soorten is hét ‘citizen science' telproject van Sovon. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen en steden

»

Noord-Holland

Start- en opfrisavond BMP in Haarlem

Cursisten van vorig jaar en andere BMP-tellers uit de regio zijn van harte uitgenodigd. Voor een frisse start van het nieuwe seizoen.

»

Overijssel

Avond over MUS in Hardenberg

Jan Schoppers is op maandag 25 februari te gast bij de IVN-Vogelwerkgroep Hardenberg-Gramsbergen en geeft daar een presentatie over MUS-tellingen. 

»

2018 in Twente: tabé Kokmeeuw, komst Kleine Mantelmeeuw

Van meer dan 2500 naar slechts 10 paar Kokmeeuwen. Maar positief nieuws over de Huiszwaluw.

»

Zeeland

Broedvogelonderzoek Saeftinghe laat grote verschuivingen zien

In 2018 werd het Verdronken Land van Saeftinghe in zijn geheel op broedvogels geïnventariseerd. Het ging om de 4e integrale telling sinds 1997.

»

Avond over MUS in Oostburg, Zeeland

Jan Schoppers is op maandagavond 18 maart te gast bij de Vogelwerkgroep ‘t Duumpje en geeft daar een presentatie over het Meetnet Urbane Soorten (MUS).

»

Zuid-Holland

Kolonievogels in 2018, Zuid-Holland Noord

Ons district kent een groot aantal van vele honderden kolonies, die elk jaar weer door de vele vrijwilligers worden geteld.

»

Leuke middag voor Zuid-Hollandse vogelaars

Zaterdagmiddag 23 februari in Bergschenhoek. Met interessante lezingen en volop gelegenheid om bij te praten.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.