De privacywet is 25 mei in werking getreden. Ook Sovon heeft hier uiteraard mee te maken. Lees er meer over in deze nieuwsbrief. Wat nog mee in deze zomerse nieuwsbrief? De IJsvogelstand blijkt een forse klap te hebben gehad en we gaan weer Kwartelkoningen tellen. Op Texel werd een succesvolle Big Day gehouden. 15 teams deden mee en haalden maar liefst 15.000 euro op voor de Huiszwaluw.

Veel leesplezier!

De redactie


     Instagram

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

IJsvogelstand krijgt geweldige klap

In veel BMP-gebieden verdwenen. In Gooi- en Vechtstreek bijvoorbeeld gedecimeerd.

»

Eerste simultaantelling van de Kwartelkoning op 1 en 2 juni

Jaarlijks worden er twee simultaantellingen voor de Kwartelkoning georganiseerd en de eerste is in het komende weekend.

»

Je persoonsgegevens bij Sovon

Welke gegevens heeft Sovon van je? Op 25 mei is de nieuwe privacywet ingegaan. Lees hier meer.

»

Jonge Spreeuwen vliegen uit

In 2014, het Jaar van de Spreeuw, startte Sovon-ner Jan Schoppers met onderzoek naar Spreeuwen op de Golfbaan van Ede.

»

Controleer jezelf op teken!

Het lijkt er op dat er dit jaar meer teken zijn dan vorig jaar. Als je het veld in geweest bent dan ik het belangrijk om bij thuiskomst je lichaam goed te controleren op vastzittende teken.

»

Eerste indruk van MUS in 2018

Op het moment dat deze nieuwsbrief in je mailbox verschijnt zitten we precies halverwege het MUS-seizoen. De tweede telperiode is nu gaande en op basis van de eerste telling komen de impressies nu binnen.

»

Sovon-inkijkjes tijdens Nationale Vogelweek 2018

In de Nationale Vogelweek organiseerde Sovon excursies over vogels ringen en stadsvogels tellen.

»

Nieuwe plannen voor broedvogels Waddenzee

Internationale conferentie in Leeuwarden over maatregelen om natuur in Waddenzee te helpen.

»

Texel Big Day levert ruim 15.000 euro voor de Huiszwaluw op

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 12 en 13 mei deden 15 teams mee aan de Big Day met als doel om zoveel mogelijk soorten op Texel (op de fiets!)  waar te nemen.

»

Zachte winters en veel watervogels

Tegenwoordig ruim 5,5 miljoen overwinterende watervogels in ons land, blijkt uit nieuw rapport watervogeltellingen.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

20 jaar Lauwersmeer

Al 20 jaar inventariseert Sovon de broedvogels in het Lauwersmeergebied. Een uniek project door zijn lange looptijd.

»

Jaar van de Huiszwaluw

Texel Big Day levert ruim 15.000 euro voor de Huiszwaluw op

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 12 en 13 mei deden 15 teams mee aan de Big Day met als doel om zoveel mogelijk soorten op Texel (op de fiets!)  waar te nemen.

»

Kolonievogels

Kolonies van Zwarte Stern en Visdief begin juni tellen

Zowel de Zwarte Stern als Visdieven hebben lang broedseizoen. Plan daarom je telling van de kolonie voor 15 juni.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Eerste indruk van MUS in 2018

Op het moment dat deze nieuwsbrief in je mailbox verschijnt zitten we precies halverwege het MUS-seizoen. De tweede telperiode is nu gaande en op basis van de eerste telling komen de impressies nu binnen.

»

In de ban van Haagse stadsvogels: Tom Loorij

Tom Loorij is in de Haagse regio heel actief om tellers voor het MUS-project te werven en de tellingen te coördineren. In dit interview vertelt hij enthousiast over wat hij doet en wat hem drijft.

»

Midwintertelling

Zachte winters en veel watervogels

Tegenwoordig ruim 5,5 miljoen overwinterende watervogels in ons land, blijkt uit nieuw rapport watervogeltellingen.

»

Watervogeltelling

Zachte winters en veel watervogels

Tegenwoordig ruim 5,5 miljoen overwinterende watervogels in ons land, blijkt uit nieuw rapport watervogeltellingen.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Kolonievogels en Zeldzame broedvogels in Drenthe in 2017 | deel 2

In 2017 zijn in Drenthe weer veel broedgevallen en territoria van zeldzame soorten en kolonievogels opgespoord en doorgegeven.

»

Friesland

Friese Kolganzen op weg naar Rusland

Bij Akkrum geboren Kolganzen zijn op weg om zich als broedvogel te settelen op de Russische toendra.

»

20 jaar Lauwersmeer

Al 20 jaar inventariseert Sovon de broedvogels in het Lauwersmeergebied. Een uniek project door zijn lange looptijd.

»

Gelderland

Jonge Spreeuwen vliegen uit

Broedsucces van Spreeuwen voor vijfde jaar op rij gevolgd op golfbaan bij Arnhemse Papendal.

»

Sovon-inkijkjes tijdens Nationale Vogelweek 2018

In de Nationale Vogelweek organiseerde Sovon excursies over vogels ringen en stadsvogels tellen.

»

Winterswijk inspireert, symposium op 6 en 7 juli a.s.

Winterswijk en omgeving heeft de status van Nationaal Landschap. Een prachtig landschap met akkers, bossen, houtwallen, beken, hoogvenen, weiden en heide.

»

Groningen

20 jaar Lauwersmeer

Al 20 jaar inventariseert Sovon de broedvogels in het Lauwersmeergebied. Een uniek project door zijn lange looptijd.

»

Op zoek naar de geheimzinnige Kwartelkoning

Dit jaar zijn er weer twee simultaantellingen voor deze nachtbraker. Tellers voor het Oldambt gezocht.

»

Noord-Holland

In de ban van Haagse stadsvogels: Tom Loorij

Tom Loorij is in de Haagse regio heel actief om tellers voor het MUS-project te werven en de tellingen te coördineren. In dit interview vertelt hij enthousiast over wat hij doet en wat hem drijft.

»

Overijssel

Sovon-inkijkjes tijdens Nationale Vogelweek 2018

In de Nationale Vogelweek organiseerde Sovon excursies over vogels ringen en stadsvogels tellen.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.