De vogeltrekmaand bij uitstek, oktober, loopt weer op zijn eind. De najaarsstormen voerden veel zeevogels tot vlak langs de kust. Zo zag menigeen zijn eerste stormvogeltje of 'vaaltje'. Ook in het binnenland was het genieten. Een zomerkleed IJsduiker zit sinds zondag 28 okt op de Rhederlaag bij Giesbeek (Gld) en laat zich heel fraai bekijken. Ook de winter- en watervogeltellingen en slaapplaatstellingen van diverse soorten zijn weer van start gegaan. Voor ieders wat wils dus. Heb je zelf of als Vogelwerkgroep een leuk bericht voor de volgende Nieuwsbrief? Stuur het naar de redactie via onderstaand mailadres.

In deze nieuwsbrief uiteraard ook aandacht voor de komende Landelijke Dag. Heb jij al kaarten besteld?

Veel leesplezier!

De redactie

 


     

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Zo mooi zie je ze zelden

Vogelaar Mark Gal, woonachtig in Doesburg, maakte afgelopen zondag zijn bijna wekelijkse fietsrondje in de omgeving. Meestal rijdt hij dan ook naar de Rhederlaag bij Giesbeek, een grote plas waar in de winter met enige regelmaat zee-eenden of duikers gezien worden.

»

Ganzen en zwanentellingen: 11 november (4-19 nov)

In november staat de slaapplaatstelling van de ganzen en zwanen op het programma. Een uitdagende en spectaculaire maar ook complexe telling.

»

Invasie van de Appelvink

De Appelvink is in de afgelopen weken in opvallende aantallen gezien tijdens het trektellen. Het lijkt erop of er een invasie aan de gang is.

»

Leuk jeugdprogramma op Landelijke Dag

Struinen door het bos, kijken bij het ringen van vogels, een verhaal over roofvogels en een eigen roofvogelbos maken.

»

Lezingenprogramma Landelijke Dag is rond

Het lezingenprogramma voor de komende editie van de Landelijke Dag (2 december) is helemaal rond. Bekijk het het tijdschema en stel je eigen programma samen.

»

Grote kruisbekken on the move

Het lijkt weer een goed Grote Kruisbekkenjaar te gaan worden. Ze zoeken ook nog een supporter in de vogelatlas.

»

Tapuiten in het duin: demografie en beheer

Voor het elfde jaar op rij is de populatie van Tapuiten bij Den Helder en op Texel onderzocht (56 paren, 112 jongen gekleurringd).

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Broedvogelmeetnet Fryslân: BMF

De voorbereidingen waren al in gang gezet, maar we kunnen nu officieel spreken van een nieuw initiatief is: het Broedvogelmeetnet Fryslân (BMF)!

»

2016 goed broedjaar voor bos- en moerasvogels

Regen in de Sahel en een extreem zachte winter luidden een broedseizoen met hoge aantallen bos- en moerasvogels in.

»

Kolonievogels

Roekentellers gezocht

Jacques Ummels moet helaas na 39 jaar(!) stoppen met de coordinatie van de roekenkolonies in Limburg. Wie volgt hem op?

»

Slaapplaatstelling

Ganzen en zwanentellingen: 11 november (4-19 nov)

In november staat de slaapplaatstelling van de ganzen en zwanen op het programma. Een uitdagende en spectaculaire maar ook complexe telling.

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Wees alert op vogelsterfte

Elke melding - ook een losse! -  is van belang voor vroege signalering eventuele uitbraak vogelgriep

»

Watervogeltelling

Ganzen en zwanentellingen: 11 november (4-19 nov)

In november staat de slaapplaatstelling van de ganzen en zwanen op het programma. Een uitdagende en spectaculaire maar ook complexe telling.

»

Nieuwe, verbeterde watervogelinvoer

De opzet bleef hetzelfde, maar er zijn ook verbeteringen. Nog veel meer invoergemak dus.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Broedvogelmeetnet Fryslân: BMF

De voorbereidingen waren al in gang gezet, maar we kunnen nu officieel spreken van een nieuw initiatief is: het Broedvogelmeetnet Fryslân (BMF)!

»

Sovon/FFF-Najaarsbijeenkomst: Winterwatervogelavondje op 23 nov a.s.

Voor de 48ste keer organiseren Sovon en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) een gezamenlijke bijeenkomst voor vrijwilligers in Friesland.

»

Limburg

Roekentellers gezocht

Jacques Ummels moet helaas na 39 jaar(!) stoppen met de coordinatie van de roekenkolonies in Limburg. Wie volgt hem op?

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.