De zomer van 2017 is een heel eind op streek. De dagen worden al weer korter. Het veldseizoen voor broedvogels is nagenoeg voorbij. Enkel soorten als Boomvalk en Wespendief zijn nog telbaar. In deze nieuwsbrief aandacht voor een zorgenkindje de Kwartelkoning. Het lijkt namelijk een dramatisch slecht jaar te worden. 'Loopvogels' Jeroen van Zuylen en Sjoerd Janssen liepen de 4-daagse om geld op te halen voor de Vogelatlas. Ze haalden bijna 500 euro op, toch leuk! Dat Gaaien op rare plekken kunnen broeden, is na het lezen van deze nieuwsbrief weer een stukje duidelijker.

Veel leesplezier!

De redactie


     

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Jaarverslag 2016 online

Een recordaantal PTT-routes geteld, het bereiken van 100% teldekking voor de Vogelatlas en de benoeming van Sovon-onderzoeker Ruud Foppen als bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zo maar wat hoogtepunten die plaatsvonden in 2016.

»

Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet

Weer een seizoen met mooie waarnemingen voor MUS-tellers. Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet als prooi terwijl je een telling voor MUS doet. Of een groep van wel 26 'langspruttelende' Staartmezen op je telpunt.

»

Dieptepunt voor Kwartelkoning

Aantal roepende mannetjes laagste ooit sinds begin van landelijke tellingen in 1980. De teller staat nu (slechts) op 37!

»

Gaaien op het zonnescherm

Theo de Nooij volgde broedsels van stiekeme Gaaien op zonnescherm. Het is verrassend hoe stiekem deze anders zo luidruchtige soort broedt.

»

Loopvogels succesvol gefinisht

De Nijmeegse Vierdaagse is weer ten einde. Ruim 42.000 wandelaars, waaronder Sovon-ner Jeroen van Zuylen haalden de eindstreep en mochten het felbegeerde vierdaagse kruisje in ontvangst nemen.

»

Verhoogd aantal meldingen dode Merels

Van onderzochte dode Merels is bij aantal het Usutuvirus aangetoond. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode Merels.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

De laatste loodjes voor het veldwerk broedvogels

Veel soorten zijn al klaar of zitten aan het einde van het broedseizoen. Je kunt dan nog een laatste controleronde doen voor een aantal soorten om te kijken of de jongen succesvol zijn uitgevlogen.

»

Kolonievogels

Zwartkopmeeuw bezet Ventjagersplaten

Enorme kolonie Zwartkopmeeuwen op broedeilanden in het Haringvliet. De populatie op de Ventjagersplaten groeit uit tot de grootste kolonie in de Delta.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet

Weer een seizoen met mooie waarnemingen voor MUS-tellers. Een Slechtvalk met een Halsbandparkiet als prooi terwijl je een telling voor MUS doet. Of een groep van wel 26 'langspruttelende' Staartmezen op je telpunt.

»

Nestkaarten

Gaaien op het zonnescherm

Theo de Nooij volgde broedsels van stiekeme Gaaien op zonnescherm. Het is verrassend hoe stiekem deze anders zo luidruchtige soort broedt.

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Verhoogd aantal meldingen dode Merels

Van onderzochte dode Merels is bij aantal het Usutuvirus aangetoond. Dit ging gepaard met een lichte toename van het aantal door burgers gemelde dode Merels.

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Verstoring vogels Waddenzee in kaart gebracht

Gegevens over vaargedrag van recreanten gecombineerd met voedselbeschikbaarheid en rustplaatsen 

»

Ruiende Kolganzen geringd in Friesland

De Friese Kolganzen zijn nu individueel herkenbaar. De 'Akkrumer lokaeltsjes' werden geringd voor onderzoek.

»

Groningen

Verstoring vogels Waddenzee in kaart gebracht

Gegevens over vaargedrag van recreanten gecombineerd met voedselbeschikbaarheid en rustplaatsen 

»

Noord-Holland

Verstoring vogels Waddenzee in kaart gebracht

Gegevens over vaargedrag van recreanten gecombineerd met voedselbeschikbaarheid en rustplaatsen 

»

Zuid-Holland

Zwartkopmeeuw bezet Ventjagersplaten

Enorme kolonie Zwartkopmeeuwen op broedeilanden in het Haringvliet. De populatie op de Ventjagersplaten groeit uit tot de grootste kolonie in de Delta.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.