Het voorjaar is in volle gang. Wel is het te koud en menige teller moet de eerste uren van de dag de handschoenen steeds aan en uit doen om in te voeren op Avimap (er bestaan handschoenen met een schermgevoelige vingertopje...). Het voordeel van een koude ochtend is wel dat vogels langer doorzingen. Verder in deze nieuwsbrief: we zoeken Draaihals-tellers voor de Veluwe, Reuzensterns, krenten van het voorjaar en de eerste regionale resultaten van de kolonievogeltellingen zijn binnen.

Veel leesplezier en geniet van de mooiste maand van het jaar, de meimaand!

De redactie


     

 


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Cursus leren broedvogels tellen in Tiel succesvol afgerond

Afgelopen weken namen 11 cursisten succesvol deel aan de kennismakingscursus 'Broedvogels inventariseren voor Sovon' in Tiel.

»

Gevonden: nieuwe ledenraadsleden

Afgelopen tijd hebben zich maar liefst vier nieuwe kandidaten gemeld voor de Sovon-Ledenraad. Dit betreft kandidaten voor de districten Groningen, Drenthe, Zeeland en Limburg-Zuid.

»

Vind een gezenderde Scholekster en geef een naam

Wie vindt een Scholekster met kleurringen en zender van ons CHIRP-project? Speur mee naar Scholeksters met ringen én zender.

»

Big Day Texel | Vogelrace op 6 mei 2017 voor het goede doel

Nationaal Park Duinen van Texel, Vogelinformatiecentrum Texel en Vogelbescherming Nederland organiseren op 6 mei 2017 een Big Day om aandacht te vragen en geld in te zamelen voor het goede doel: strandbroeders.

»

Markerwadden: vogelparadijs in wording

Na de sluiting van de Afsluitdijk in 1932 en later in 1975 ook de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd door dijken. Nu ontstaat er een nieuw natuurgebied de Markerwadden.

»

Soepeenden en Wilde Eenden: de verschillen

Is het een Wilde Eend of Soepeend? Goed kijken, want verschillen kunnen subtiel zijn.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Cursus leren broedvogels tellen in Tiel succesvol afgerond

Afgelopen weken namen 11 cursisten succesvol deel aan de kennismakingscursus 'Broedvogels inventariseren voor Sovon' in Tiel.

»

Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Drenthe in 2016

In 2016 is in Drenthe weer veel informatie verzameld en doorgegeven over aantallen territoria en nesten van kolonievogels en zeldzame broedvogels.

»

Draaihals-zoekers gezocht!

Het gaat recent weer beter met broedende Draaihalzen in ons land. Welke Veluwse vogelaar inventariseert mee? 

»

Bosuilen in de Noord-Hollandse duinen

Arend de Jong inventariseert ze al 35 jaar en ziet hoe Havik en Boommarter hun invloed doen gelden.

»

Jaarrond Tuintelling

Groenling en het Geel - Tussenrapportage meldingen

In 2016 stonden de Groenling en andere vinkachtigen extra in de belangstelling van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Het doel was om meer inzicht te krijgen in Het Geel (trichomonose), een ziekte die in Engeland in relatie werd gebracht met de sterke achteruitgang van groenlingen aldaar. De voorlopige conclusie is dat in Nederland de Trichomonas-parasiet de belangrijkste doodsoorzaak is onder de ingezonden groenlingen.

»

Jaar van de Koekoek

Eerste geregistreerde waarneming Koekoek

Wie heeft als eerste de Koekoek vastgelegd en wie voorspelde de datum goed? Winnaars zijn nu bekend.

»

Kolonievogels

Kolonievogeltellers gezocht in Flevoland

In de afgelopen jaren zijn enkele tellers gestopt met het tellen van kolonievogels. Dat is natuurlijk jammer, maar via deze weg wil ik ze bedanken voor alle jaren inzet: bedankt!

»

Eerste resultaten van de vroege koloniebroeders in Zuid-Holland Noord

Alle broedvogeltellers zijn volop met het broedseizoen bezig, maar om jullie te motiveren hierbij alvast een eerste indruk van twee vroege koloniebroeders de Blauwe Reiger en Aalscholvers.

»

Herstel broedaantallen Blauwe Reiger in district Grote Rivieren zet door

Het broedseizoen is alweer enige tijd onderweg. Roek, Aalscholver en Blauwe Reiger zijn al druk bezig met nesten bouwen of zitten al op de eieren.

»

Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Drenthe in 2016

In 2016 is in Drenthe weer veel informatie verzameld en doorgegeven over aantallen territoria en nesten van kolonievogels en zeldzame broedvogels.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Groenling en het Geel - Tussenrapportage meldingen

In 2016 stonden de Groenling en andere vinkachtigen extra in de belangstelling van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Het doel was om meer inzicht te krijgen in Het Geel (trichomonose), een ziekte die in Engeland in relatie werd gebracht met de sterke achteruitgang van groenlingen aldaar. De voorlopige conclusie is dat in Nederland de Trichomonas-parasiet de belangrijkste doodsoorzaak is onder de ingezonden groenlingen.

»

Cursus leren broedvogels tellen in Tiel succesvol afgerond

Afgelopen weken namen 11 cursisten succesvol deel aan de kennismakingscursus 'Broedvogels inventariseren voor Sovon' in Tiel.

»

800ste MUS-telgebied geclaimd

Erwin van der Speld claimde het 800ste telgebied van MUS en gaat stadsvogels tellen in Bruchem.

»

Slaapplaatstelling

Reuzensterns: krenten in het voorjaar

Schaarse doortrekker in voorjaar. Fraai aantal van maar liefst 16 vogels in Workumerbuitenwaard.

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Groenling en het Geel - Tussenrapportage meldingen

In 2016 stonden de Groenling en andere vinkachtigen extra in de belangstelling van het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC). Het doel was om meer inzicht te krijgen in Het Geel (trichomonose), een ziekte die in Engeland in relatie werd gebracht met de sterke achteruitgang van groenlingen aldaar. De voorlopige conclusie is dat in Nederland de Trichomonas-parasiet de belangrijkste doodsoorzaak is onder de ingezonden groenlingen.

»

Watervogeltelling

Kuifeenden geturfd: meer mannen dan vrouwen

Scheve geslachtsverhouding ook bij Kuifeend, blijkt uit turfactie in de winter van 2016/2017.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Drenthe in 2016

In 2016 is in Drenthe weer veel informatie verzameld en doorgegeven over aantallen territoria en nesten van kolonievogels en zeldzame broedvogels.

»

Flevoland

Kolonievogeltellers gezocht in Flevoland

In de afgelopen jaren zijn enkele tellers gestopt met het tellen van kolonievogels. Dat is natuurlijk jammer, maar via deze weg wil ik ze bedanken voor alle jaren inzet: bedankt!

»

Markerwadden: vogelparadijs in wording

Na de sluiting van de Afsluitdijk in 1932 en later in 1975 ook de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd door dijken. Nu ontstaat er een nieuw natuurgebied de Markerwadden.

»

Friesland

Reuzensterns: krenten in het voorjaar

Schaarse doortrekker in voorjaar. Fraai aantal van maar liefst 16 vogels in Workumerbuitenwaard.

»

Gelderland

Herstel broedaantallen Blauwe Reiger in district Grote Rivieren zet door

Het broedseizoen is alweer enige tijd onderweg. Roek, Aalscholver en Blauwe Reiger zijn al druk bezig met nesten bouwen of zitten al op de eieren.

»

Noord-Brabant

Vrijwilligersdag Noord-Brabant

Interessante lezingen en mooie excursies op zaterdag 20 mei a.s. in Etten-Leur (Noord-Brabant). Kom jij ook?

»

Zuid-Holland

Ook Hoeksewaardse vogelaars van de lange adem

Uitgebreid verslag laat lange telinspanning zien. Mooie reeks van 30 jaar Huiszwaluwen bijvoorbeeld.

»

Eerste resultaten van de vroege koloniebroeders in Zuid-Holland Noord

Alle broedvogeltellers zijn volop met het broedseizoen bezig, maar om jullie te motiveren hierbij alvast een eerste indruk van twee vroege koloniebroeders de Blauwe Reiger en Aalscholvers.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.