Actuele nieuwtjes over Kwartelkoningen, genetisch veranderende mussen en Eksters die niet in bomen broeden. Dat en veel meer vogelnieuws in deze digitale nieuwsbrief. Veel leesplezier!

De redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Hoog water zorgt voor matig Kwartelkoningseizoen

Tot nu toe 82 roepende mannetjes. Groningen en Drenthe opnieuw de grootste bolwerken.

»

Op vakantie naar Oost-Europa? Help mee voor de atlas

Vogelrijk Oost-Europa wacht op zoekwerk van vogelaars voor de broedvogelatlas.

»

Eksters die op/in gebouwen broeden, wie kent dat?

Soms maken Eksters een klein nest zonder koepel. En ze zitten lang niet altijd in een boom...

»

Wie wordt Sovons Vrijwilliger van het Jaar 2016?

Kent u een vrijwilliger die enthousiast alle energie en tijd steekt in een of meerdere Sovon-telprojecten? Meld 'm aan.

»

Nederlandse Huismus genetisch veranderd na achteruitgang

Veren van Huismussen uit musea bevatten belangrijke informatie. Wetenschappelijke publicatie. 

»

Nieuwsbrief - Project

Kolonievogels

Het rietmoeras in om Purperreigers te zoeken

Recordaantal van 219 nesten geteld bij Kinderdijk. Ook in de Zouweboezem een record: 210 nesten.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Laatste MUS-ronde van het jaar

Tot en met 15 juli tijd voor de avondtelling. Tevens al eerste resultaten beschikbaar.

»

Nestkaarten

Nestje met 15 Pimpelmezen

Hoe bijzonder is dat eigenlijk? Gerard Broekgerrits was het nog niet eerder tegengekomen.

»

Vogelatlas

Zomerpelgrimage voor Vogelatlas van start

Sponsorloop 10 september. Iedereen kan meedoen! Team sponsoren met hun opbrengst een soort in de atlas.

»

Watervogeltelling

Extra integrale Waddentelling 20 augustus

Met de telling van 20 augustus wordt monitoring vanwege vaarrecreatie in de Waddenzee gestart.

»

Kennis delen in Zuid-Korea

Menno Hornman, coördinator watervogeltellingen, was onlangs in Zuid-Korea. Doel: uitwisseling kennis en expertise. Een verslag

»

Nieuwsbrief - Regio

Friesland

Extra integrale Waddentelling 20 augustus

Met de telling van 20 augustus wordt monitoring vanwege vaarrecreatie in de Waddenzee gestart.

»

Gelderland

Honderden Oeverzwaluwen kwijt

Vogels van uitgespoelde kolonies langs de Waal vertrokken. Maar waarheen, vraagt Frank Majoor zich af

»

Groningen

Extra integrale Waddentelling 20 augustus

Met de telling van 20 augustus wordt monitoring vanwege vaarrecreatie in de Waddenzee gestart.

»

Limburg

Kluut als nieuwe Limburgse broedvogel (en nog wat meer)

Enkele eerste impressies van voorjaar 2016. Eerste Kluten vestigen zich in Oirlosche Peel.

»

Nieuw rapport Nederweert

Nummer 22 in de reeks! Van de buitencategorie. Niet alleen in de provincie, maar in het hele land.

»

Limburgse Vogels ter ziele

Na 25 jaar valt het doek. Provinciale vogeltijdschrift stopt vanwege leegloop bij de redactie en weinig kopij. 

»

Noord-Holland

Extra integrale Waddentelling 20 augustus

Met de telling van 20 augustus wordt monitoring vanwege vaarrecreatie in de Waddenzee gestart.

»

De Zwartkopmeeuw doet het goed in Noord-Holland

 Patrick Bergkamp doet verslag van de ontwikkelingen van Blauwe Reiger, Zwartkopmeeuw, Oeverzwaluw en Huiszwaluw.

»

Zuid-Holland

Het rietmoeras in om Purperreigers te zoeken

Recordaantal van 219 nesten geteld bij Kinderdijk. Ook in de Zouweboezem een record: 210 nesten.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.