Op zoek naar de mysterieuze Kwartelkoning, een bijzonder hoogleraar in huis en het succes van Avimap. Dat en meer in deze kersverse digitale nieuwsbrief.

Veel leesplezier en een mooi voorjaar verder,

De redactie


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Avimap al veel gebruikt

40% van de broedvogelwaarnemingen wordt geüpload vanaf de app Avimap. Digitale veldinvoer zorgt voor snelle verwerking.

»

Blog: roodborst op stelten

Jaap Gijsbertsen blogt over een bijzondere methode in het Jaar van de Kievit: werken met een merkstift.

»

Waddenbroedvogels blijvend in mineur

Broedresultaten van de meeste waddenbroedvogels in 2015 ook slecht. Een nieuw internationaal plan moet ze gaan helpen.

»

Ruud Foppen benoemd tot bijzonder hoogleraar

Brug tussen telgegevens, aanwezige soortexpertise PGO's en wetenschappelijke kennis universiteit.

»

Op zoek naar Kwartelkoningen

Ook dit jaar twee landelijke tellingen om alle roepende crexen op te sporen. Aantallen variëren sterk per jaar.

»

Onderzoek achteruitgang Wilde Eend toespitsen op kuikenfase

Verkennende studie naar achteruitgang Wilde Eend wijst op mogelijke problemen tijdens kwetsbare kuikenfase

»

Nieuwsbrief - Project

Boerenzwaluw

Nesten Boerenzwaluw tellen

Ze zijn er weer volop, de Boerenzwaluwen! Tot 15 juni kan iedereen weer nesten doorgeven. Dankzij de jaarlijkse publiekstelling weten we inmiddels dat het aantal broedparen in Nederland sinds begin jaren negentig weer licht stijgt. Goed nieuws dus! Het invoeren van boerenzwaluwnesten verloopt via Tuintelling.nl. 

»

Broedvogelmonitoring (BMP)

Jonge spechten laten zich horen

Roepende jonge Grote Bonte Spechten momenteel goed te horen tijdens broedvogeltellingen.

»

Avimap al veel gebruikt

40% van de broedvogelwaarnemingen wordt geüpload vanaf de app Avimap. Digitale veldinvoer zorgt voor snelle verwerking.

»

Nachtzwaluwen eind mei goed te inventariseren

Ook in de (zeer vroege) ochtend! Rond een uur of 4 ratelen ze erop los en fladderen zelfs om je heen.

»

2016, een goed jaar voor rallen?

Meer meldingen van Porseleinhoen dan vorig jaar. Tweede telperiode om rallen te gaan luisteren loopt nú.

»

Jaarrond Tuintelling

Nesten Boerenzwaluw tellen

Ze zijn er weer volop, de Boerenzwaluwen! Tot 15 juni kan iedereen weer nesten doorgeven. Dankzij de jaarlijkse publiekstelling weten we inmiddels dat het aantal broedparen in Nederland sinds begin jaren negentig weer licht stijgt. Goed nieuws dus! Het invoeren van boerenzwaluwnesten verloopt via Tuintelling.nl. 

»

Jaar van de Kievit

Blog: roodborst op stelten

Jaap Gijsbertsen blogt over een bijzondere methode in het Jaar van de Kievit: werken met een merkstift.

»

Blog: kuikens kijken in de Lingewaard

Stagiair Daphne vertelt hoe het veldwerk voor het Jaar van de Kievit verloopt in de Lingewaard.

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Hesje voor vrijwilligers

 In één oogopslag is voor anderen te zien waar je mee bezig bent: een telling voor Sovon.

»

10e MUS-seizoen halverwege

Telseizoen halverwege. Al 550 tellingen ingevoerd. Op naar de derde telperiode: de avondtelling tussen 15 juni en 15 juli. 

»

Nestkaarten

Nestje Ringmussen gezien?

Van Ringmussen krijgen we graag nestkaarten. Deze plattelandsbewoner neemt in aantal af, hoewel het broedsucces stabiel blijft.

»

Vogel- en zoogdiersterfte

Ontstekingen snavelholtes roofvogels

Het DWHC heeft in de eerste maanden van 2016 bij een verhoogd aantal roofvogels, waaronder buizerds, door pathologisch onderzoek een ontsteking in de snavelholte vastgesteld.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Kwartelkoningen weten Drenthe steeds meer te vinden

Drenthe behoort samen met Groningen momenteel tot de beste provincies voor Kwartelkoningen en was in 2015 goed voor 15% van de landelijke populatie. 

»

Groningen

Wat brengt het nieuwe kwartelkoningseizoen in Groningen?

In 2015 zat in Groningen 59% van alle in Nederland roepende Kwartelkoningen. Ditmaal ook in Noord-Groningen, aangetrokken door percelen natuurbraak.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.