De eerste Grutto's staan alweer in ondergelopen polders. Boomleeuweriken zingen, Aalscholvers zitten al op eieren en Blauwe Reigers bakkeleien bij hun kolonies. Kortom: het voorjaar kondigt zich luid en duidelijk aan. Lees de laatste vogelnieuwtjes in deze digitale nieuwsbrief.

Alvast een vogelrijk voorjaar en veel telplezier toegewenst. De redactie.


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Jaar van de Spreeuw: bekijk hier de resultaten

Klik op de infographic om te zien wat de Spreeuwen precies deden in 2014 en wat we dankzij alle vrijwilligers te weten kwamen. 

»

Gezocht: nieuwe leden voor ledenraad

Ben jij het nieuwe lid van de ledenraad? Wij zijn op zoek naar kandidaten voor het hoogste orgaan van de vereniging Sovon: de ledenraad.

»

Steenuilsymposium op 21 maart

Uitgebreid lezingenprogramma op Steenuilendag in Zeeuws-Vlaanderen. Op 21 maart kun je lezingen van specialisten uit heel Europa horen.

»

Landelijke middag NESTKAST

Bijeenkomst voor nestkastvolgers op 7 maart in Wageningen. Interessant lezingenprogramma en natuurlijk de kans om bij te praten.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

BMP' en met je tablet: handleiding beschikbaar

Voor alle geïnteresseerden is nu de Handleiding Broedvogels inventariseren met een tablet beschikbaar.

»

Jaar van de Spreeuw

Jaar van de Spreeuw: bekijk hier de resultaten

Klik op de infographic om te zien wat de Spreeuwen precies deden in 2014 en wat we dankzij alle vrijwilligers te weten kwamen. 

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

MUS-tellingen in de Haagse regio

Tom Loorij doet verslag van de ontwikkeling van stadsvogels in Den Haag en omgeving op basis van 56 in 2014 getelde MUS-gebieden. Er komen interessante beelden uit. 

»

Slaapplaatstelling

Zelf verspreidingskaarten maken

Invoermodule van het meetnet Slaapplaatsen uitgebreid met nieuwe functie om kaartjes te maken.

»

Vogelatlas

De laatste winter-Atlas-loodjes

Laatste dagen van de winterperiode ingegaan. In het meerendeel van de regio's ligt het telwerk op koers. Een tussenstand van de Witte Kwikstaart en de Vuurgoudhaan...

»

Watervogeltelling

Nonnetje en zachtere winters

Onder invloed van gemiddeld zachtere winters gaan Nonnetjes steeds noordelijker overwinteren.

»

Arctische ganzen klaar voor vertrek?

Vooral sinds half februari verplaatsen zich grotere aantallen ganzen, vooral Kol- en Toendrarietganzen, richting het oosten. Halsbandaflezingen laten zien dat de eerste vogels inmiddels het midden en zuiden van Polen hebben bereikt.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Het negende jaar MUS in Noord-Nederland

Jan Schoppers geeft inzicht in 8 jaar tellen voor MUS in de noordelijke provincies. In Friesland, Groningen en Drenthe is van resp. 48, 54 en 34 soorten een trend beschikbaar.

»

Sovon naarstig op zoek naar Drentse districtscoördinator!

Ben jij de enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om centraal te staan in het verkrijgen van een jaarlijks provinciaal overzicht van territoriale/broedende zeldzame soorten en kolonievogels?

»

Flevoland

Het negende jaar MUS in Oost-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in Oost-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Overijssel, Gelderland en Flevoland is van resp. 45, 68 en 40 soorten een trend beschikbaar.

»

Friesland

Het negende jaar MUS in Noord-Nederland

Jan Schoppers geeft inzicht in 8 jaar tellen voor MUS in de noordelijke provincies. In Friesland, Groningen en Drenthe is van resp. 48, 54 en 34 soorten een trend beschikbaar.

»

Gelderland

Het negende jaar MUS in Oost-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in Oost-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Overijssel, Gelderland en Flevoland is van resp. 45, 68 en 40 soorten een trend beschikbaar.

»

Avondje over broedvogels voor Achterhoekse vogelaars

In Doetinchem, Geesteren en Lochem geeft Frank Majoor een stoomcursus broedvogels tellen

»

Groningen

Het negende jaar MUS in Noord-Nederland

Jan Schoppers geeft inzicht in 8 jaar tellen voor MUS in de noordelijke provincies. In Friesland, Groningen en Drenthe is van resp. 48, 54 en 34 soorten een trend beschikbaar.

»

Limburg

Het negende jaar MUS in Zuid-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in Zuid-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is van resp. 38, 57 en 39 soorten een trend beschikbaar. 

»

Verschenen Limburgse rapporten

Nieuwe rubriek

»

Wat is er met de Grote Gele Kwikstaart aan de hand?

Karakteristieke soort van Limburgse beken gaat onderuit. Maar waardoor precies?

»

Goudhanen in groep tussen de heideplanten

Opvallende groep, opmerkelijke foerageerplek. Een groep Goudhaantjes in een heideveld zie je niet iedere dag.

»

Middelste Bonte Specht blijft het goed doen in Limburg

In 2014 zijn tenminste 202 territora vastgesteld. In 2015 vindt opnieuw een provinciedekkende telling plaats.

»

Noord-Brabant

Het negende jaar MUS in Zuid-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in Zuid-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is van resp. 38, 57 en 39 soorten een trend beschikbaar. 

»

Vogelwerkgroep Boxtel geeft werkgebied van 100 km² een BOEST

In totaal hebben de tellers een oppervlakte van 100 vierkante kilometer afgespeurd. Een verslag van een van hen.

»

Bosvogels tellen in Brabant: doe mee!

Voorjaar 2015 gaan we diverse Brabantse bossen op broedvogels karteren. Doe je mee?

»

Noord-Holland

Het negende jaar MUS in West-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in West-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland is van resp. 63, 59 en 69 soorten een trend beschikbaar.

»

Overijssel

Het negende jaar MUS in Oost-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in Oost-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Overijssel, Gelderland en Flevoland is van resp. 45, 68 en 40 soorten een trend beschikbaar.

»

Tijd voor Mibo’s!

De eerste Middelste Bonte Spechten in Twente zijn al weer gehoord en gezien. Door de zachte weersomstandigheden tot nu toe is de roepactiviteit nu al bijzonder hoog. 

»

Zeeland

Het negende jaar MUS in Zuid-Nederland

Jan Schoppers licht toe wat het MUS-project in Zuid-Nederland opleverde in de afgelopen 8 jaar. In Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is van resp. 38, 57 en 39 soorten een trend beschikbaar. 

»

Broedgevallen Velduil op Schouwen

Ted en Maarten Sluijter doen verslag van twee broedgevallen van Velduil op Schouwen-Duiveland. 

»

Zuid-Holland

MUS-tellingen in de Haagse regio

Tom Loorij doet verslag van de ontwikkeling van stadsvogels in Den Haag en omgeving op basis van 56 in 2014 getelde MUS-gebieden. Er komen interessante beelden uit. 

»

Kolonievogels in Zuid-Holland noord in 2014

Nu veel kolonietellingen van 2014 zijn ingevoerd, is het tijd om de balans op te maken. Hoe verging het de kolonievogels in het noordelijke district van Zuid-Holland? Een overzicht van de Blauwe Reiger, Purperreiger en Lepelaar.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.