De hele maand augustus worden al flinke groepen Ooievaars op trek gezien, met groepen tot meer dan 100 ex. Heel af en toe lift er ook een Zwarte Ooievaar met zo'n goep mee. Op trektelposten beleven ze ook voor de Zwarte Ooievaar een goed jaar.

Lees hierover en meer project- en regionaal nieuws. Heb je ook een bijdrage voor de komende nieuwsbrief, mail het dan naar de redactie.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Telling leeftijd Roek

Nestegegevens van Roeken verzamelen is een erg lastige klus. Bepalen van de verdeling adulten en juvenielen in groepen in het najaar en winter daarentegen is een goede methode iets te weten te komen over het grootbrengen van jongen.

»

Twintig jaar breeding bird survey UK

Uitgebreid verslag over de resultaten van 2013 en langjarige trends. Leuk vergelijkingsmateriaal voor BMP.

»

Achtste seizoen MUS; de eerste resultaten

De afgelopen zachte winter heeft zijn effect gehad op veel vogels. Dit is ook terug te zien in de eerste resultaten uit MUS.

»

Nieuwe kleurringen Brandgans en Casarca

Sommige ganzen- en zwanenliefhebbers kunnen bijna niet wachten op het nieuwe winterseizoen om weer volop kleurringen en halsbanden te kunnen aflezen. In de afgelopen zomer werden zowel op de toendra in Rusland als in Nederland zelf de nodige ganzen geringd.

»

Dutch Bird Fair: na regen kwam zonneschijn

Excursies, demonstratie ringen, lezingen en stand van Sovon. Een klein fotoverslag.

»

Steeds meer ‘bonte’ spechten in Nederland

Voorlopige resultaten Vogelatlas wijzen op toename van de drie spechten.

»

Estafette: mee met onderzoekers

Tussen de 12 en 27? Ga een keer mee het veld in!

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

BMP in 2014: de eerste resultaten

Het broedseizoen 2014 is voorbij en daarmee is het dertigste(!) BMP-telseizoen alweer achter de rug. De eerste resultaten kunnen we nu al laten zien.

»

Slaapplaatstelling

Nieuwe teldata Slaapplaatstellingen en voortaan één landelijk coördinator

Het is weliswaar nog zomer maar het slaapplaatsseizoen is al weer begonnen.

»

Slaapplaats Reuzensterns op Engelsmanplaat voor het eerst geteld

Op 15 augustus is de eerstvolgende landelijke telling.

»

Trektellen

Groepen Ooievaars op trek

Aantallen tot 244 per dag over de trektelposten.

»

Opmerkelijk hoog aantal Zwarte Ooievaars over Telpost Brobbelbies Noord komt overeen met landelijke trend

In de afgelopen maand is een opmerkelijk hoog aantal Zwarte Ooievaars waargenomen op Telpost Brobbelbies Noord gelegen tussen Uden en Oss. Dit hoge aantal blijkt overeen te komen met waarnemingen van grote groepen in Noord-Brabant en met de landelijke trend, waarin steeds meer Zwarte Ooievaars gezien worden in augustus.

»

Vogelatlas

Spechten houden van Nederland

De meeste  spechten nemen toe in Nederland.  Dat blijkt o.a. uit de voorlopige resultaten van het nieuwe atlasproject. 

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Roek doet in 2014 kleine stap achteruit in Drenthe

Roeken lijken landelijk gezien in 2014 een kleine terugval te beleven. Drentse Roeken lijken het iets beter te doen dan gemiddeld.

»

Flevoland

Roek doet in 2014 kleine stap achteruit

Roeken broeden al jaren niet meer in de provincie Flevoland. In de rest van het land liet de soort een lichte achteruitgang zien in 2014.

»

Friesland

Roek lijkt in 2014 toe te nemen in Friesland

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. De Friese Roek lijkt juist een goed broedseizoen achter de rug te hebben.

»

Gelderland

Broedvogelverslag Waterrijk-Oost 2014

In de jaren 2011-2013 werden in het Park Lingezegen de broedvogels geteld. In 2014 werd in Waterijk-Oost, deelgebied van Park Lingezegen, ook weer geteld.

»

2e Gelderse Vogelaarsdag op 27 september

Zaterdag 27 september is er weer een Gelderse Vogelaarsdag. De Vogelwerkgroep Arnhem heeft een mooi programma samengesteld.

»

Afname Roek in Gelderland

 

Door Joost van Bruggen, Meetnet-coördinator Kolonievogels

Met de toenemende mate waarop onze trouwe schare Roeken-tellers tegenwoordig de telresultaten digitaal doorgeven aan Sovon komt ook het voordeel mee dat we enkele maanden later al een goed beeld kunnen schetsen van de toe- of afname van de Roek in 2014.

»

Groningen

Toename aantal Roeken in Groningen

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. De Groningse Roek lijkt juist een goed broedseizoen achter de rug te hebben.

»

Limburg

Zeldzame en schaarse soorten in Nederweert

Een van de kernactiviteiten van vogelwerkgroep Nederweert is onderzoek naar zeldzame en schaarse broedvogels. In 2013 zijn ze erin geslaagd om in de gemeente Nederweert bijna 9000 hectare voor de 20e keer in kaart te brengen.

»

Slecht seizoen voor de Roek in Limburg

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. De situatie in Limburg is niet anders.

»

Noord-Brabant

Zeldzame en schaarse soorten in Nederweert

Een van de kernactiviteiten van vogelwerkgroep Nederweert is onderzoek naar zeldzame en schaarse broedvogels. In 2013 zijn ze erin geslaagd om in de gemeente Nederweert bijna 9000 hectare voor de 20e keer in kaart te brengen.

»

Zwarte Wouw broedt weer in Brabant!

Nadat in 2011 voor het eerst een Zwarte Wouw heeft gebroed in Zuid-Oost Brabant is er dit jaar voor de vierde achtereenvolgende keer gebroed, en met succes. Het is al die jaren maar één van de twee broedgevallen in Nederland gebleken.

»

Opmerkelijk hoog aantal Zwarte Ooievaars over Telpost Brobbelbies Noord komt overeen met landelijke trend

In de afgelopen maand is een opmerkelijk hoog aantal Zwarte Ooievaars waargenomen op Telpost Brobbelbies Noord gelegen tussen Uden en Oss. Dit hoge aantal blijkt overeen te komen met waarnemingen van grote groepen in Noord-Brabant en met de landelijke trend, waarin steeds meer Zwarte Ooievaars gezien worden in augustus.

»

Soortbeschermingsproject Boerenzwaluw 2014 door de Vogelwerkgroep Oss in Loosbroek

De Vogelwerkgroep Oss heeft dit jaar een succesvol boerenzwaluwproject uitgevoerd nadat, door het vervangen van dakplaten van een stal, alle oude nestplaatsen verdwenen waren. 63 jonge Boerenzwaluwen vlogen uit, een mooi resultaat.

»

Achteruitgang Roek in Noord-Brabant sterker dan landelijk

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. In Noord-Brabant lijkt de achteruitgang nog slechter dan landelijk uit te pakken.

»

Noord-Holland

Biodiversiteit centraal op 8ste Noord-Hollandse Natuurdag

Op zaterdag 22 november is 8ste Noord-Hollandse Natuurdag in Amsterdam-Sloterdijk. De dag is elke twee jaar weer een groot succes. Natuurliefhebbers ontmoeten elkaar en doen veel nieuwe informatie op.

»

Aantal Roeken in Noord-Holland stabiel

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. De Roek in Noord-Holland blijkt stabiel.

»

Overijssel

Kleine Plevier broedt in maïsveld

Kleine Plevierenbroeden in Twente normaal gesproken in zandafgravingen, natuurontwikkelingsterreinen en op bouwterreinen. Dit jaar koos een paartje bij Losser een bijzondere locatie uit, op een maïsakker.

»

Lichte achteruitgang Roek in Overijssel

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. De Roek in Overijssel vertoont een vergelijkbaar beeld.

»

Utrecht

Forse achteruitgang Roek in Utrecht

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een licht verlies. In Utrecht is het beeld nog negatiever.

»

Zeeland

Roek in Zeeland in de min

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. Ook in Zeeland laat de Roek een achteruitgang zien.

»

Zuid-Holland

Forse teruggang Roek in Zuid-Holland

Een groot deel van de gegevens is inmiddels binnen. Landelijk stevent de roekenpopulatie af op een verlies. De Roek in Zuid-Holland lijkt het nog slechter te doen dan landelijk.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.