De verzamelde data van individuele vogels worden steeds geavanceerder verwerkt. Tien jaar terug was het alleen mogelijk om een kaartje te maken met de afgelegde route en wat stops. Tegenwoordig kun je meevliegen op de rug van een Wespendief. Spectaculair!

Verder in deze nieuwsbrief verschillende bijdragen uit de regio, een update over het Atlasproject en het herstel van de Blauwe Reigers.

Heb je ook een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail die dan naar de redactie.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Vlieg mee op de rug van een Wespendief

Nils Holgersson vliegt in zijn Wonderbare reis mee op de rug van een gans. Schrijfster Selma Lagerlöf probeerde zo de kinderen op een speelse manier de topografie van Zweden te leren. Tegenwoordig kunnen we meevliegen op de rug van een Wespendief, en leren we meer over het leven van deze bijzondere vogel.

»

Regionale verschillen Spreeuw - kijk mee!

Zie je een groepje Spreeuwen? Kijk mee en gebruik de app.

»

Uitkomende eieren

Toevallig gevonden nesten: even genieten en liefst ook invoeren.

»

Steenuilen profiteren van muizenoverdaad

NIet zomaar veel muizen maar...buiten proporties. Aldus de onderzoekers in de Achterhoek.

»

Workshops praktisch natuurbeheer herhaald

Breng je ecologische kennis op peil en meld je aan.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

En weer groot succes voor de Middelste Bonte Specht in 2014!

Met het oog op de inmiddels jarenlange succesreeks van ‘de middelste’ is het niet geheel verrassend: 2014 zal wéér een verbetering betekenen voor de Nederlandse populatie van deze schreeuwlelijk. Inmiddels mogen de drie noordelijke provincies rekenen op een klein aandeel van het Nederlandse geheel. 

»

Zachte winter helpt Blauwe Reiger

Opmerkelijk herstel nu al zichtbaar. Met dank aan de tellers die snel gegevens instuurden.

»

BMP: genoeg spannends te beleven

Dezer dagen zijn overal in Nederland  broedvogelkarteerders actief met het uitvoeren van BMP-tellingen. Saai werk? Dacht het niet! Kijk alleen al naar de verschillen tussen de weersomstandigheden in 2013 en nu.

»

Jaar van de Spreeuw

Spreeuwen: vroeg, succesvol en in de herhaling?

In het Jaar van de Spreeuw 2014 staan (ook) de broedprestaties van deze in aantal afnemende soort extra in de belangstelling. Wanneer de intensief gevolgde populatie op de Edese Golf Club Papendal model staat voor de Nederlandse situatie, was het een bijzonder jaar.

»

Veel Spreeuwen aan de tweede leg

Vroege eerste broedsels nodigen uit om het nog eens te proberen?

»

Kijk mee met het onderzoek naar de Spreeuw (filmpjes)

In het Jaar van de Spreeuw volgen we de Spreeuwen die op het terrein van de Edese golfclub broeden. Er hangen zo'n 50 kasten langs het golfterrein, waarvan er zeker 38 in gebruik zijn. Jan Schoppers en Frank Majoor hebben de jonge Spreeuwen gemeten, gewogen en geringd. De combinatie Spreeuwenkasten en een golfterrein lijken een doorslaand succes! Bekijk de filmpjes.

»

Nestkaarten

Nestkaart Light voorziet in behoefte

Via de gangbare Nestkaarten kan de waarnemer gedetailleerde informatie doorgeven over ieder gevolgd nest. Daarmee kunnen uitgebreide analyses verricht worden. Het nadeel is, dat het gebruikte computerprogramma door sommigen als ingewikkeld of tijdverslindend wordt ervaren. Om dit te ondervangen is Nestkaart Light geïntroduceerd.

»

Nieuws van het Nestkaartenproject

Ook in 2014 hopen we weer veel nestkaarten te ontvangen. Ze verschaffen gedetailleerd inzicht in het broedproces en dat is broodnodig om bijvoorbeeld aantalsveranderingen van sommige vogelsoorten te kunnen begrijpen. Twee onderwerpen krijgen aandacht: de Spreeuw en de introductie van Nestkaart Light.

»

Spreeuwen: vroeg, succesvol en in de herhaling?

In het Jaar van de Spreeuw 2014 staan (ook) de broedprestaties van deze in aantal afnemende soort extra in de belangstelling. Wanneer de intensief gevolgde populatie op de Edese Golf Club Papendal model staat voor de Nederlandse situatie, was het een bijzonder jaar.

»

Vogelatlas

Tweede broedseizoen voor de Vogelatlas levert boeiende (tussen-)resultaten op, wat brengt de tweede telperiode?

De eerste broedvogeltelperiode is alweer afgelopen en we zijn net begonnen aan de tweede telperiode van dit tweede broedseizoen. In het broedseizoen van 2014 heeft het atlasonderzoek tot nu toe 228 broedvogelsoorten opgeleverd in 552 ingevoerde atlasblokken. Niet elke teller voert meteen in (gelukkig een groot aantal wel), dus dat aantal loopt hopelijk nog (flink) op. Hieronder wat spreekwoordelijke ‘krenten uit de pap’.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Nieuwe broedvogelatlas Niedersachsen verschenen

In de reeks nieuwe broedvogelatlassen bij de oosterburen verscheen in april de broedvogels van Niedersachsen. Vanuit Nederlands perspectief interessant vanwege de gemeenschappelijke grens in Noord-Nederland. Hoe is het met de verspreiding van broedvogels over de grens gesteld?

»

Gelderland

Onthulling bankje Aart Lagerwerf & Piet van Klaveren

Op 2 mei kwamen een aantal mensen bij elkaar bij de Amerongse Bovenpolder, een deel van het Natura 2000 gebied Neder-Rijn. Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en met uitzicht op de Amerongse Bovenpolder is door het Utrechts Landschap en Vogelbescherming een bank, met een herinneringsschild aan de te vroeg overleden WetlandWachten Aart Lagerwerf en Piet van Klaveren, geplaatst.

»

Nieuwe nestplaatsen voor Gierzwaluw in Millingen a/d Rijn

Bert Houkes heeft er, met medewerking van Vogelbescherming en de gemeente Millingen aan de Rijn, voor gezorgd dat er tien nestkasten voor Gierzwaluwen zijn opgehangen. Belangrijk, want kolonies in kleinere woonplaatsen staan soms onder druk door het wegvallen van nestgelegenheden.

 

 

»

Nieuwe broedvogelatlas Niedersachsen verschenen

In de reeks nieuwe broedvogelatlassen bij de oosterburen verscheen in april de broedvogels van Niedersachsen. Vanuit Nederlands perspectief interessant vanwege de gemeenschappelijke grens in Noord-Nederland. Hoe is het met de verspreiding van broedvogels over de grens gesteld?

»

Kijk mee met het onderzoek naar de Spreeuw (filmpjes)

In het Jaar van de Spreeuw volgen we de Spreeuwen die op het terrein van de Edese golfclub broeden. Er hangen zo'n 50 kasten langs het golfterrein, waarvan er zeker 38 in gebruik zijn. Jan Schoppers en Frank Majoor hebben de jonge Spreeuwen gemeten, gewogen en geringd. De combinatie Spreeuwenkasten en een golfterrein lijken een doorslaand succes! Bekijk de filmpjes.

»

Groningen

De Oeverloper laat weer van zich horen!

De Oeverloper is vrijwel onopvallend in het broedseizoen en wordt vaak over het hoofd gezien. Sinds 1996 nemen de aantallen geleidelijk toe. Door het vrij natte voorjaar en de recente warme dagen is de kans groot dat deze doortrekkers hier gedeeltelijk blijven. Vandaar dat we hier aandacht aan besteden.

»

Nieuwe broedvogelatlas Niedersachsen verschenen

In de reeks nieuwe broedvogelatlassen bij de oosterburen verscheen in april de broedvogels van Niedersachsen. Vanuit Nederlands perspectief interessant vanwege de gemeenschappelijke grens in Noord-Nederland. Hoe is het met de verspreiding van broedvogels over de grens gesteld?

»

Overijssel

Nieuwe broedvogelatlas Niedersachsen verschenen

In de reeks nieuwe broedvogelatlassen bij de oosterburen verscheen in april de broedvogels van Niedersachsen. Vanuit Nederlands perspectief interessant vanwege de gemeenschappelijke grens in Noord-Nederland. Hoe is het met de verspreiding van broedvogels over de grens gesteld?

»

Utrecht

Onthulling bankje Aart Lagerwerf & Piet van Klaveren

Op 2 mei kwamen een aantal mensen bij elkaar bij de Amerongse Bovenpolder, een deel van het Natura 2000 gebied Neder-Rijn. Aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug en met uitzicht op de Amerongse Bovenpolder is door het Utrechts Landschap en Vogelbescherming een bank, met een herinneringsschild aan de te vroeg overleden WetlandWachten Aart Lagerwerf en Piet van Klaveren, geplaatst.

»

Zeeland

Kleine Zilverreiger lijkt zich te herstellen in Zeeland

Het voorjaar loopt al bijna weer ten einde en alle zomervogels zijn binnen. De laatste paar dagen trekken ook de Wespendieven goed door en zijn de territoria van de Wielewalen ook bezet. De reigers en Aalscholvers hebben al vliegvlugge jongen en doen het ten opzichte van vorig jaar goed.

»

Zuid-Holland

Herstel Blauwe Reiger in Zuid-Holland na zachte winter

Een steekproef van kolonietellingen in Zuid-Holland noord laat zien dat de Blauwe Reiger zich weer voorzichtig herstelt. De afgelopen vijf jaar nam hun aantal door de koude winters steeds verder af. Die trend lijkt met de afgelopen zachte winter doorbroken.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.