Het warme voorjaar heeft zijn effect op het broedgedrag van veel vogels. We zien dat ook bij de Spreeuw. Ze zijn massaal bezig om hun jongen te voeren. In het paasweekend kwamen de eieren van de Spreeuwen massaal uit en dat is extreem vroeg. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. Toen kwam de eileg van veel standvogels half april pas goed op gang, zoals in het Jaarverslag van NESTKAST 2013 is te lezen.

Verder in deze nieuwsbrief verschillende bijdragen uit de regio, een interessante studie over de aankomst van Fluiters en overzichten van resultaten van het afgelopen jaar.

Heb je ook een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail die dan naar nieuwsbrief@sovon.nl

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Aankomst Fluiters op broedplaats

Intensieve studie van (onder andere) jaarlijkse verschillen in aankomst.

»

Gezocht excursievolgers. Iets voor u?

Van 17 tot 25 mei organiseert Sovon in samenwerking met Vogelbescherming Nederland weer de Nationale Vogelweek. Overal in het land zijn er gratis vogelexcursies en activiteiten om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om samen met ervaren vogelaars op pad te gaan.

»

Tuinvogeltelling 2014: alle cijfers in een verslag

In verschillende opzichten was de Nationale Tuinvogeltelling van 2014 een interessante Tuinvogeltelling. Het algemene beeld was dat de bosvogels in het bos bleven vanwege het zachte weer. Ook dit jaar verzorgde Sovon de verslaglegging van de telling. Het rapport is hier te lezen.

»

Dioxines dodelijk voor Tapuit

Er gaat iets grondig mis voor Nederlandse Tapuiten.

»

Workshops praktisch natuurbeheer herhaald

Breng je ecologische kennis op peil. Inschrijven kan al.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Kwartelkoningen op komst?

Kwartelkoningen behoren tot de laatste zomervogels die uit Afrika terugkeren. Tot en met 27 april waren er noch in Nederland noch in Duitsland meldingen van roepende vogels. Een overzicht van eerste waarnemingen uit de afgelopen jaren laat echter zien dat de eerste nachtkraker wel elk moment kan binnenvallen.

»

Tussenstand Middelste Bonte Specht Limburg 2014 - op weg naar een vet record! maar ook nog wel witte vlekken...

Het jaar 2014 lijkt een topjaar te worden Middelste Bonte Spechten in Limburg. Velen zijn weer op pad geweest om om territoria van deze specht op te sporen, en met succes. Met de aantallen die nu bekend zijn stevenen we af op een recordaantal, ondanks een aantal 'witte plekken'.

»

Broedgevallen Oeverloper (Actitis hypoleucos) Midden-IJsselgebied 2013

De Ossenwaard bij Deventer is al jarenlang een belangrijk broedgebied voor de Oeverloper, met jaarlijks tot maximaal 3 broedparen. Hiermee is de Ossenwaard één van de weinige vaste broedgebieden in ons land. Hoe verliep het broedseizoen van 2013, dat zich kenmerkte door een extreem koud voorjaar gevolgd door zomerhoogwater?

»

Ook Fitis komt massaal aan

De aantallen Fitissen lopen nu snel op.

»

Jaar van de Spreeuw

Eerste eieren of zelfs al jongen? Geef het door!

Doe je mee aan het nestkastonderzoek en broeden er spreeuwen in je nestkast? Vergeet dan niet de belangrijkste broedgegevens in te voeren via nestkaart.sovon.nl. Welke gegevens zijn nodig om meer te weten te komen over het broedsucces van de spreeuw?

»

Spreeuwen massaal aan het voeren

Extreem vroege eileg: nu al kleine jongen.

»

Spreeuw neemt ook bij Vivara zijn intrek

Begin 2014 heeft Vivara samen met Vogelbescherming Nederland 100 nestkasten met infraroodcamera’s verspreid door heel Nederland. Deze zijn door de deelnemers met veel enthousiasme opgehangen. Vivara Natuurbeschermingsproducten heeft de spreeuwenkast zelf ook geplaatst en de infraroodcamera geïnstalleerd. Een update van Vivara zelf.

»

Spreeuwenjaar in volle gang

De reacties van de spreeuwenvolgers komen binnen.

»

Nestkaarten

Jaarverslag NESTKAST 2013

We zouden het bijna vergeten, verwend als we dit voorjaar zijn met mooi weer en hoge temperaturen, maar vorig jaar was andere koek. Voorjaar 2013 was de koudste lente in 40 jaar tijd. Wat betekende dat voor broedvogels?

»

Jaarverslag nestkastbroeders 2013

Koud voorjaar slecht voor Kool- en Pimpelmees, maar niet van invloed op zomergasten.

»

Introductie Nestkaart Light

Voor mensen die maar één of enkele nesten volgen is er een eenvoudige versie van Nestkaart ontwikkeld, Nestkaart Light. 

»

Vogelatlas

Atlas over de helft

Het tweede broedseizoen van de vogelatlas is in alle hevigheid losgebarsten. Veel tellers zijn met dit prima telweer op pad geweest om de eerste broedvogelronde voor de atlas te gaan doen. De meeste voorjaarsgasten druppelen netjes één voor één binnen.

»

Weidevogels in Zuid-Flevoland

Het is vroeg in de ochtend ergens in april 1999. Ik loop met pen, papier en een topografische kaart door het akkerland ten oosten van Almere. Alle zingende en baltsende vogels worden genoteerd: veldwerk voor de atlas van de Nederlandse Vogels. En met mij brengen honderden andere vogelaars in de jaren 1998, 1999 en 2000 op deze wijze de Nederlandse vogelstand in beeld.

»

Watervogeltelling

Integrale Waddentelling in mei

Met de vroege start van het voorjaar zitten veel van ons al tot over de oren in het broedvogelwerk, maar voor mei staan er traditiegetrouw nog een tweetal tellingen in de Waddenzee op het programma. In tegenstelling tot de voorgaande jaren zijn de ganzentelling van begin mei en de integrale hvp-telling in mei losgekoppeld.

»

Hoeveel Zwartbuikrotganzen tellen we?

In mei staat de laatste reguliere ganzen- en zwanentelling op het programma. Deze telling staat altijd in het teken van Zwartbuikrotganzen en wordt niet alleen in Nederland, maar ook in omringende landen uitgevoerd om de populatiegrootte vast te stellen.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Bijzondere waarnemingen in Drenthe uit de winter '13-'14

De winter, welke dit jaar nagenoeg geen winter mag worden genoemd, is alweer voorbij. Daarom is het weer tijd om de leukste waarnemingen van afgelopen winter te bespreken. Maar niet alleen de wintergasten. De eerste zomergasten zijn namelijk ook weer terug uit het warme zuiden.

»

Kruisbekken: snavel gebouwd om schubben van sparrenkegels te openen

Sperweruil in Zwolle, Sneeuwuil op Vlieland, honderden Kruisbekken in Drenthe en Pestvogels in Groningen en Buitenpost. Vogelaars werden de afgelopen winter getrakteerd op niet alledaagse vogels. De invasie van Kruisbekken was compleet, vooral in Drenthe en Gelderland. Er zijn zelfs waarnemingen van de zeldzamere Witbandkruisbek en de Grote kruisbek in Noord-Drenthe.

»

Flevoland

Weidevogels in Zuid-Flevoland

Het is vroeg in de ochtend ergens in april 1999. Ik loop met pen, papier en een topografische kaart door het akkerland ten oosten van Almere. Alle zingende en baltsende vogels worden genoteerd: veldwerk voor de atlas van de Nederlandse Vogels. En met mij brengen honderden andere vogelaars in de jaren 1998, 1999 en 2000 op deze wijze de Nederlandse vogelstand in beeld.

»

Gelderland

Gelderse vogelaar in de kieker: Henrik de Nie

Henrik de Nie is één van de actiefste vogelaars van de KNNV Vogelwerkgroep Wageningen e.o. BMP is zijn passie en recent heeft hij zich ook verdiept in de broedbiologie van de Boomvalk. In de serie 'Gelderse vogelaar in de kieker' een portret deze vogelaar in hart en nieren.

»

Nieuwe publiacties over vogels in Gelderland

Er zijn weer een paar interessante publicaties verschenen over vogels in het Gelderse. We hebben ze weer voor je op een rij gezet.

»

Broedgevallen Oeverloper (Actitis hypoleucos) Midden-IJsselgebied 2013

De Ossenwaard bij Deventer is al jarenlang een belangrijk broedgebied voor de Oeverloper, met jaarlijks tot maximaal 3 broedparen. Hiermee is de Ossenwaard één van de weinige vaste broedgebieden in ons land. Hoe verliep het broedseizoen van 2013, dat zich kenmerkte door een extreem koud voorjaar gevolgd door zomerhoogwater?

»

Tussenstand Vogelatlas in de Achterhoek

De tweede winterperiode van het Vogelatlasproject zit erop en we staan in de startblokken om te beginnen met het tweede broedvogelseizoen. Tijd om de tussenbalans op te maken en te kijken welke problemen er nog zijn in de Achterhoek.

Door Pim Leemreise, Atlas-coördinator Achterhoek

Op drie atlasblokken na zijn alle 68 blokken van het district 12 (Achterhoek) geclaimd door een flink aantal tellers.

»

Limburg

Tussenstand Middelste Bonte Specht Limburg 2014 - op weg naar een vet record! maar ook nog wel witte vlekken...

Het jaar 2014 lijkt een topjaar te worden Middelste Bonte Spechten in Limburg. Velen zijn weer op pad geweest om om territoria van deze specht op te sporen, en met succes. Met de aantallen die nu bekend zijn stevenen we af op een recordaantal, ondanks een aantal 'witte plekken'.

»

Overijssel

Zeldzame soorten in Twente; nog geen herstel bij de Grote Gele Kwikstaart

Zowel IJsvogel als Grote Gele Kwikstaart hebben in Twente veel te lijden gehad van de reeks koude winters. Laat de IJsvogel sinds afgelopen broedseizoen een licht herstel zien, bij de Grote Gele Kwikstaart is daar geen sprake van. Hoe deden de overige zeldzame soorten het in Twente in 2013?

»

Kolonievogels in West-Overijssel in 2013

West-Overijssel herbergt kolonies van diverse soorten koloniebroeders, met mooie aantallen Aalscholvers, Komeeuwen, Visdieven en Zwarte Sterns. Hoe verliep het broedseizoen van 2013 na weer een flinke winter?

»

Roek (Corvus frugilegus) als broedvogel in Deventer/Colmschate Broedseizoen 2012 en 2013

Deventer en Colmschate vormen al vele jaren een belangrijk broedgebied voor de Roek. Daarbij lijkt Colmschate door de jaren heen steeds belangrijker te worden. Hoe ontwikkelen de aantallen zich?

»

Broedgevallen Oeverloper (Actitis hypoleucos) Midden-IJsselgebied 2013

De Ossenwaard bij Deventer is al jarenlang een belangrijk broedgebied voor de Oeverloper, met jaarlijks tot maximaal 3 broedparen. Hiermee is de Ossenwaard één van de weinige vaste broedgebieden in ons land. Hoe verliep het broedseizoen van 2013, dat zich kenmerkte door een extreem koud voorjaar gevolgd door zomerhoogwater?

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.