Voor sommige vogelaars is het een saaie winter. Het was niet echt koud. Geen sneeuw, nauwelijks vorst. Noordelijke vogels die in strenge winters bij ons overwinteren laten het goeddeels afweten. Zo ook in Drenthe, laat Hero Moorlag ons weten. Gelukkig waren daar deze winter nog de zwanen, waaronder een gekleurringde. Hero doet verslag van Kleine Zwaan 065E, die deze winter op Kremboong (Drenthe) rondhing. Nog meer nieuws uit de regio ontvingen we van leden van Vogelwerkgroep Heihof van Vogelwacht Limburg. Zij doen verslag van de (broed)vogeltellingen op de Brunsummerheide in 2013. 

We zijn erg blij met deze bijdragen uit de regio! Heb je zelf ook een bijdrage voor een van de komende Nieuwsbrieven? Mail het de redactie.

Nieuws uit de projecten

In deze nieuwsbrief staan bijdragen vanuit verschillende telprojecten van Sovon. Lees meer over het Atlasproject, het Jaar van de Spreeuw en BMP, en maak kennis met een van de ontdekkers van de Bruine Klauwier, Roel Schwartz.

Teldata

De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Introductie Nestkaart Light

Nestgegevens zijn zeer waardevol voor onder andere de verklaring van populatietrends en de monitoring van effecten van klimaatverandering. Sovon verzamelt de nestgegevens middels het Meetnet Nestkaarten. Voor mensen die maar één of enkele nesten volgen is er een simpele versie van Nestkaart ontwikkeld, Nestkaart Light

»

De Nationale Vogelweek: deel je kennis!

De Nationale Vogelweek komt er weer aan! Van 17 t/m 25 mei worden er weer honderden activiteiten om naar vogels te kijken georganiseerd. In 2013 deden er best wat Sovontellers mee. Er was bijvoorbeeld een excursie naar een kolonie Zwarte Sterns en een broedvogelexcursie. Organiseer je weer mee? 

»

Zelf Spreeuwen volgen

Het Jaar van de Spreeuw is inmiddels in volle gang. Vorige week zijn de eerste 50 nestkasten verspreid. Veel deelnemers van het onderzoek hebben de kast met camera inmiddels geïnstalleerd. Zelf een spreeuwenkast maken of kopen en een camera installeren kan natuurlijk ook. Volg je eigen kast in het Jaar van de Spreeuw en laat ons weten wat er gebeurt. Bekijk de tips voor een eigen Spreeuwenkast.

»

Grutto brengt in 2013 te weinig jongen groot

In 2013 werden er naar schatting 8900 jonge Grutto's vliegvlug, zo blijkt uit een recent rapport van Sovon. Dat is te weinig om de populatie op peil te houden en de sterfte te compenseren. In 2012 was het broedsucces nog zo'n 12 procent hoger. 

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Let op kruisbekken als potentiële broedvogels in 2014

Het zal weinigen ontgaan zijn, in Nederland bevinden zich op dit moment erg veel kruisbekken. Zowel Kruisbekken, Grote Kruisbekken als ook de Witbandkruisbek. Voor al deze soorten geldt dat het vroege broeders zijn die in januari al kunnen broeden. Waar moet je op letten bij het inventariseren?

»

Verdere uitbreiding Middelste Bonte Specht?

De Middelste Bonte Specht is één van de grootste verrassingen van de laatste tientallen jaren. Twee decennia geleden een echte zeldzaamheid, nu op steeds meer plekken te zien. Na Hoog-Nederland lijken nu ook de lagere delen van het land rijp voor kolonisatie van deze succesvolle specht.

»

Jaar van de Spreeuw

Nestkastonderzoek van start

De afgelopen weken zijn er 100 spreeuwennestkasten met camera verspreid over Nederland. Als officiele aftrap van dit nestkastonderzoek organiseerden Sovon en Vogelbescherming een speciaal moment voor de pers. Op het zonovergoten golfterrein van de Edese Golfclub werd op 24 februari een nestkast met webcam opgehangen onder toeziend oog van enkele regionale omroepen. Bekijk de uitzending.

»

Geen camera, wel een nestkast?

In het Jaar van de Spreeuw volgen we broedsels met behulp van 100 uitgezette camerakasten. Daarnaast zal Frank Majoor tientallen kasten gaan volgen, om de steekproef nog groter te maken. Heb je meerdere nestkasten die door spreeuwen zijn bezet, maar nog niet gecontroleerd worden? Laat het aan Sovon weten, zodat Frank eventueel langs kan komen.

»

Kolonievogels

Kolonievogels in de Achterhoek 2013

In de Achterhoek worden een aantal soorten kolonievogels jaarlijks op de voet gevolgd. Heeft de Blauwe Reiger weer een gevoelige veer moeten laten na opnieuw een venijnige winter?

»

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Lezingen over 7 jaar MUS

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien. Alle waarnemers zijn welkom! Kijk of er een lezing bij jou in de buurt is. 

»

Midwintertelling

Succesvolle midwintertelling in Groningen

Rond 18 januari werd een groot deel van Groningen doorkruist om alle aanwezige watervogels te tellen. Landelijk kende de midwintertelling z'n 48e editie en is daarmee de langstlopende vogeltelling van Nederland. Groningen levert door een hele serie belangrijke vogelgebieden een belangrijke bijdrage aan de telling. Een eerste impressie van de resultaten.

»

Nestkaarten

Registratie Nestkaartenproject

Het zoeken en controleren van nesten is in Nederland niet zomaar toegestaan. Doe je dit in het kader van het Meetnet Nestkaarten, dan mag dit plaatsvinden mits je beschikt over een registratiebewijs van Sovon en je gegevens doorgeeft. Hoe vraag je een registratiebewijs aan? 

»

Slaapplaatstelling

Topaantallen Wulpen op binnenlandslaapplaatsen

In het Waddengebied en de Zoute Delta overwinteren jaarlijks met gemak meer dan 100.000 Wulpen. Daar steken de binnenlandse aantallen altijd wat bleekjes bij af, maar deze winter lijken de verhoudingen anders te liggen. Sommige waarnemers hebben zelfs filmpjes gemaakt van slaapplaatsen in het binnenland.

»

Vogelatlas

Niet iedere winter is hetzelfde

Tijdens de eerste atlaswinter van 2012/2013 was het qua weer en dus telomstandigheden een klein drama. Gelukkig blijkt niet iedere winter hetzelfde want wat hebben we geboft deze winter. Bijna geen vorst en over het algemeen prima telomstandigheden in een groot deel van het land. Alvast enkele bijzondere waarnemingen uit het veld als resultaat

»

Vogelatlaskamp op het Hogeland (Noord Groningen) en ’t Oldambt

In het weekend van 4 & 5 januari vertrok een aantal Sovonners naar het hoge noorden om daar in twee dagen vijf atlasblokken te tellen. Atlasblokken die, gedomineerd door wintertarwe, niet snel geteld zullen worden. Een verslag van een atlasweekend, en een ode aan het Groningse Land.

»

Eindspurt wintervogelatlas West-Brabant

Even leek zich in West-Brabant een klein teldrama af te spelen. Van de 87 atlasblokken bleef een groot deel ongeteld. Inmiddels is of wordt ongeveer 93% van de blokken geteld op wintervogels. Dat lijkt een goede score, maar er zit een addertje onder het gras. Voor komend broedseizoen zijn nog heel veel tellers nodig.

»

Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe

Het tweede winterseizoen zit er bijna op. Het is een aanmerkelijk prettiger winter om te inventariseren dan de vorige winter. Minder soorten hebben onze provincie verlaten, en waren dus makkelijker te vinden deze winter.

»

Tussenstand van Atlasproject in Oost Brabant

De helft van het Atlaslasproject zit er alweer bijna op. Wat is de balans na bijna twee winterseizoenen?

»

Watervogeltelling

Kolganzen in het voorjaar op de voet gevolgd

De wegtrek van Kolganzen is in volle gang. In de zomer van 2013 en in het afgelopen winterseizoen zijn meerdere vogels van moderne sms-zenders voorzien. Ze kunnen in het voorjaar op de voet worden gevolgd naar de broedgebieden. Voor het eerst kunnen ook de lotgevallen van individuele families worden bekeken.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Nieuwsflits Vogelatlas Drenthe

Het tweede winterseizoen zit er bijna op. Het is een aanmerkelijk prettiger winter om te inventariseren dan de vorige winter. Minder soorten hebben onze provincie verlaten, en waren dus makkelijker te vinden deze winter.

»

Kleine Zwaan 065E fourageert op stoppelveld Kremboong

Voor vogelaars is het een saaie winter. Het is niet echt koud. Geen sneeuw, nauwelijks vorst. Noordelijke vogels die in strenge winters bij ons overwinteren laten het goeddeels afweten. Gelukkig zijn er deze winter nog de zwanen op Kremboong.

»

Friesland

Lezing MUS op 28 maart in Marrum

Het Meetnet Urbane Soorten heeft Sovon en de waarnemers in Friesland verrast. Zeven jaar is nog kort, maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien. Coordinator Jan Schoppers geeft een lezing over de resultaten op 28 maart in Marrum.

»

Gelderland

Hoezo horrorwinter, een gouden winter!

In het najaar kwamen berichten in de media over de horrorwinter die ons te wachten stond. Het pakte allemaal heel anders uit. Ik weet, je moet niet alles geloven wat er in de media komt. Maar dat men (wie?) er zo ver naast zou zitten, dat verwacht je niet. Jan Schoppers, Sovon-ambassadeur Gelderland, kijkt alvast uit naar het voorjaar.

»

Gelderse vogelaar in de kieker: Roel Schwartz

Roel Schwartz is Gelderse vogelaar in hart en nieren. Enige tijd geleden verwierf hij faam binnen de vogelaarswereld toen hij samen met twee andere vogelaars een nieuwe soort voor Nederland ontdekte, de Bruine Klauwier. Een mooie aanleiding voor een nadere kennismaking.

»

Lezing MUS op 13 maart in ’s-Hertogenbosch

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

Kolonievogels in de Achterhoek 2013

In de Achterhoek worden een aantal soorten kolonievogels jaarlijks op de voet gevolgd. Heeft de Blauwe Reiger weer een gevoelige veer moeten laten na opnieuw een venijnige winter?

»

Opmars Middelste Bonte Specht op de Veluwe, wat brengt 2014?

De opmars van de Middelste Bonte Specht  in Nederland is indrukwekkend. 20 jaar geleden nog een echte zeldzaamheid, in 2013 al naar ruim 400 broedparen! Ook de Veluwe lijkt nu gekoloniseerd te worden.

»

Grote Kruisbek als broedvogel op de Veluwe in 2014?

Afgelopen najaar kwam er een flinke invasie van Grote Kruisbekken op gang. Vanaf eind oktober worden ze verspreid over de Veluwse bossen waargenomen. Na de eerdere invasies van 1982/83 en 1990/91 zijn er broedverdachte vogels en zelfs pas uitgevlogen jongen waargenomen op De Veluwe. De verwachting is dat er dit voorjaar opnieuw vogels zullen gaan broeden. Het eerste territorium is al vastgesteld!

»

Groningen

Vogelatlaskamp op het Hogeland (Noord Groningen) en ’t Oldambt

In het weekend van 4 & 5 januari vertrok een aantal Sovonners naar het hoge noorden om daar in twee dagen vijf atlasblokken te tellen. Atlasblokken die, gedomineerd door wintertarwe, niet snel geteld zullen worden. Een verslag van een atlasweekend, en een ode aan het Groningse Land.

»

Succesvolle midwintertelling in Groningen

Rond 18 januari werd een groot deel van Groningen doorkruist om alle aanwezige watervogels te tellen. Landelijk kende de midwintertelling z'n 48e editie en is daarmee de langstlopende vogeltelling van Nederland. Groningen levert door een hele serie belangrijke vogelgebieden een belangrijke bijdrage aan de telling. Een eerste impressie van de resultaten.

»

Limburg

(Broed-)vogels van de Brunssummerheide - 2013

Gedurende de broedperiode van 2013 werd alweer voor het 12e  opeenvolgende jaar een BMP-B broedvogelinventarisatie uitgevoerd in het noordelijk gedeelte van de Brunssummerheide door leden van Vogelwerkgroep Heihof van Vogelwacht Limburg. Tevens werden er dit jaar door enkelen van onze groep geatlast. Een verslag.

»

Noord-Brabant

Lezing MUS op 13 maart in ’s-Hertogenbosch

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

Eindspurt wintervogelatlas West-Brabant

Even leek zich in West-Brabant een klein teldrama af te spelen. Van de 87 atlasblokken bleef een groot deel ongeteld. Inmiddels is of wordt ongeveer 93% van de blokken geteld op wintervogels. Dat lijkt een goede score, maar er zit een addertje onder het gras. Voor komend broedseizoen zijn nog heel veel tellers nodig.

»

VIB-contactdag Oost-Brabant 2014 goed bezocht

Op zaterdag 8 februari togen ruim 120 Brabantse vogelaars door de stromende regen naar de Natuurpoort Nederheide bij Milheeze aan de rand van de Stippelberg. Een recordopkomst voor de VIB-contactdag.

»

Overwinterende Zwartkop in Geldrop

Uit Geldrop kwam begin februari een melding van een Zwartkop die elke dag in de tuin van de vetbol komt eten. Een goede gok gezien deze kwakkelwinter.

»

Tussenstand van Atlasproject in Oost Brabant

De helft van het Atlaslasproject zit er alweer bijna op. Wat is de balans na bijna twee winterseizoenen?

»

Noord-Holland

Zeldzame Broedvogels in Noord-Holland in 2013

Het broedseizoen van 2014 staat al in de startblokken. Een mooi moment dus voor een overzicht van broedseizoen van zeldzame broedvogels in 2013.

»

Overijssel

Lezing MUS op 10 maart in Hengelo

MUS heeft Sovon en de waarnemers verrast. Zeven jaar is nog kort maar toch kunnen we al van veel soorten (76!) trends laten zien.

»

De Middelste Bonte Specht in West-Overijssel

In Twente staat het recordaantal van Middelste Bonte Spechten op een prachtig aantal van 175 territoria in 2013. Ook in de Achterhoek (85) en Limburg (150) is er nog steeds een mooie toename. De vogel is aan een westelijke opmars bezig. Volgt nu West-Overijssel?

»

Tijd voor Mibo’s!

De eerste Middelste Bonte Spechten in Twente zijn al weer gehoord en gezien. Door de zachte weersomstandigheden tot nu toe is de roepactiviteit nu al bijzonder hoog. Gaan we dit jaar in Twente het record van 175 Mibo’s verbeteren?

»

Let op Kruisbekken! Gaan ze broeden in Twente?

Na de grootste invasie van Kruisbekken in Twente sinds 1970 werden in het najaar van 2013 hier honderden exemplaren van deze soort niet alleen overvliegend, maar ook foeragerend waargenomen. Zelfs werden er Grote Kruisbekken en Witbandkruisbekken gezien, o.a. in het Oldenzaalseveen bij Enschede. Broedgedrag is ook al gezien.

»

Een gierzwaluw gelokt in het buitengebied

Vogels houden zich niet altijd aan de regels die wij voor ze bedenken. Zo wordt de gierzwaluw altijd gezien als een uitgesproken stads- en dorpsvogel. "Onze boerderij ligt op de ruimte, ruim 300 meter buiten een klein dorp, en toch ben ik er in geslaagd om binnen twee jaar een broedsel in een nestkast te krijgen."

»

Utrecht

Grote Kruisbek, Utrechtse broedvogel in 2014 of niet?

Afgelopen zomer kwam er een flinke invasie van Kruisbekken op gang. In het kielzog kwamen er zelfs Grote Kruisbekken mee, ook in onze provincie. In de winter van 2013-2014 zijn er met name op de Utrechtse Heuvelrug Grote Kruisbekken waargenomen. Zouden ze ook gaan broeden?

»

Zeeland

Maart, de maand voor Blauwe Reigers en spechten

Het voorjaar staat werkelijk te trappelen om te mogen beginnen! Al weken wordt je iedere ochtend onthaalt door een concert van lijsters, Roodborsten en Heggemussen. Helaas is het voor deze soorten nog voor weg eer we ze 'mogen' tellen. Maar er zijn soorten die je in maart al wel prima kunnen tellen.

»

Wordt 2014 een goed jaar voor de Kleine Zilverreiger in Zeeland?

2014 starte met een waarneming van een flinke groep Kleine Zilverreigers bij Borssele. Een voorbode van een goed broedseizoen?

»

Zuid-Holland

Resultaten kolonievogels 2013 in Zuid-Holland

Na een koud voorjaar kwam het broedseizoen wat traag op gang. De vroeg nestelende Blauwe Reiger en Roek hadden zeker met die kou te maken, daarover hebben we al uitgebreid bericht in de nieuwsbrief van september vorig jaar. Net voor aanvang van het nieuwe broedseizoen maken we de balans op voor alle kolonievogels in Zuid-Holland. Hoe is het hun vergaan in 2013? Lees het in het verslag Kolonievogels Zuid-Holland 2013.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.