De meeste ganzen- en zwanensoorten zijn dit seizoen met relatief weinig jongen uit de Arctische broedgebieden teruggekeerd. Alleen de Kleine Zwaan deed het verhoudingsgewijs goed. Lees het hele bericht over het broedsucces in deze nieuwsbrief.

Enquête

In de vorige nieuwsbrief vroegen we je mee te doen aan een enquête over deze nieuwsbrief. Velen hebben hier gelukkig aan mee gedaan. Over het algemeen waren jullie (gelukkig) positief over de nieuwsbrief. Maar er kwam ook naar voren dat sommigen nog niet weten dat je zelf je voorkeuren kunt aanpassen. We willen je er dus nogmaals op wijzen dat je je eigen nieuwsbrief kunt samenstellen. Ook kwam naar voren dat er behoefte bestaat aan meer nieuws uit de regio. Daar gaan we ons best voor doen, maar je kunt zelf ook een steentje bijdragen. Overigens kun je nog steeds de enquête invullen als je dat nog niet gedaan hebt.

Nieuws uit de projecten

In deze nieuwsbrief staan bijdragen vanuit verschillende telprojecten van Sovon. Lees meer over het Atlasproject, slaapplaatstellingen en nieuws uit de regio.

Teldata

De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'.

Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.
Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Van Gambia tot aan Terschelling

Eerste indrukken van internationale flywaytelling.

»

Foto’s van vogeltellers gezocht!

Sovon maakt in al haar publicaties veelvuldig gebruik van beeld. Niet alleen van vogels, maar ook van tellers. Met name aan foto's van tellers (of tellingen) hebben we een gebrek. Heb jij foto's van tellers?

»

Je voorkeuren voor de nieuwsbrief aanpassen

Uit de enquête die in de laatste digitale nieuwsbrief was bijgevoegd blijkt dat nogal wat mensen weten niet dat je zelf je voorkeuren voor de nieuwsbrief kunt aanpassen. Voor welke provincies wil je nieuws ontvangen en van welke projecten wil je op de hoogte blijven? Stel zelf je nieuwsbrief samen.

»

Meer nieuws uit de regio in de nieuwsbrief. Jij kunt helpen.

In de laatste nieuwsbrief van 2013 hebben we jullie als lezer een aantal vragen gesteld aangaande de digitale nieuwsbief. Gelukkig hebben vele van jullie aan deze enquête meegewerkt. Een van de uitkomsten is dat er behoefte is aan meer nieuws uit de regio.

»

Thuis in het veld 2.0 online!

Handige tool voor oefenen vogelgeluiden. Inventariseer vanuit je luie stoel.

»

Spreeuw en verdroging

Spreeuwen vinden de meeste emelten in niet al te nat of droog land.

»

Nieuwsbrief - Project

Bijzondere Soorten Project (BSP)

Kijk op exoten 7 is uit

Aandacht voor de Mandarijneend in nieuwsbrief Kijk op exoten.

»

Slaapplaatstelling

Perfecte ganzentelling tijdens zachte winter

In januari stond de tweede landelijke slaapplaatstelling van ganzen en zwanen van dit seizoen op het programma. De telomstandigheden waren ideaal. Niet eerder werden zoveel slaapplaatsen geteld.

»

Vogelatlas

Geelsnavelduiker in atlasblok 4015!

Voor het Atlasproject tel ik blok 4015. Onderdeel van dit atlasblok vormt de Rhederlaag. Hier duikt op 26 januari wel een heel bijzondere soort op voor mijn atlaslijst, een Geelsnavelduiker!

»

Atlasproject halverwege

Het is bijna niet voorstelbaar, maar het veldwerk voor het atlasproject is al weer halverwege. Het gaat hard! Inmiddels staat de teller van het totaal aantal soorten op 337 (245 soorten winter, 237 soorten broedtijd) en zijn recent knallers als Dwerguil, Sperweruil en Kaspische Plevier aan de toch al imposante atlas-soortenlijst toegevoegd.

»

Watervogeltelling

Matig broedseizoen meeste ganzen en zwanensoorten

De meeste ganzen- en zwanensoorten zijn dit seizoen met relatief weinig jongen uit de Arctische broedgebieden teruggekeerd. Alleen de Kleine Zwaan deed het verhoudingsgewijs goed.

»

Programma Ganzen- en Zwanendag op 8 februari 2014

Op zaterdag 8 februari 2014 zal de inmiddels traditionele Ganzen- en Zwanendag worden gehouden. Plaats van handeling is Hotel Haarhuis in Arnhem, tegenover het NS-Station. Zaal open 10:00, aanvang programma 10:20 (tot 16:00).

»

Grootscheepse telling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

Miljoenen watervogels langs de hele Oost-Atlantische flyway geteld.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

Ruim 53.000 slapende ganzen en zwanen in Drenthe in januari 2014

In de periode 4-19 januari stond de slaapplaatstelling van ganzen en zwanen op de Sovon-agenda. Het project groeit aan populariteit. Het zachter winterweer zorgde voor hoge aantallen.

»

BMP-en in Drenthe, deelname en wensen

Het gros van de Drentse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

40 jaar VWG Uffelte

Vogelwacht Uffelte (ZW-Drenthe) bestaat 40 jaar en bracht een leuk boek daarover uit.

»

Flevoland

Ruim 101.000 ganzen en zwanen in Flevoland in januari 2014

In de periode 4-19 januari stond de slaapplaatstelling van ganzen en zwanen op de Sovon-agenda. Het project groeit aan populariteit. Geteld zijn de Oostvaarders- en Lepelaarsplassen, Veluwemeer, Zwarte Meer en het Vollenhovenmeer.

»

BMP-en in Flevoland, deelname en wensen

Het gros van de  broedvogeltellers in Flevoland heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Zeven jaar MUS; van Fuut tot Rietgors. Een lezing door Jan Schoppers

Op donderdag 20 februari houdt Jan Schoppers een MUS-lezing bij de KNNV Zwolle. De lezing gaat over zeven jaar MUS.

»

Friesland

BMP-en in Friesland, deelname en wensen

Het gros van de Friese  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet.  Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Slapende ganzen en zwanen in Fryslân

Ook de tweede telperiode voor slaapplaatsen van ganzen en zwanen viel te doen onder zachte omstandigheden, in tegenstelling tot de winters van vorige jaren. In de periode 4-19 januari zijn zo weer op diverse plekken in Fryslân slaapplaatsen geteld.

»

Michiel Versluys, 1952-2013

Op 22 december jl. overleed Michiel Versluys. Een vogelaar die veel voor Sovon heeft betekend, in het bijzonder in Friesland.

»

Gelderland

Ruim 177.000 slapende ganzen en zwanen in Gelderland in januari 2014

In de periode 4-19 januari stond de slaapplaatstelling van ganzen en zwanen op de Sovon-agenda. Het project groeit aan populariteit. Het zachte winterweer leverde hoge aantallen op.

»

BMP-en in Gelderland, deelname en wensen

Het gros van de Gelderse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Zeven jaar MUS; van Fuut tot Rietgors. Een lezing door Jan Schoppers

Op donderdag 20 februari houdt Jan Schoppers een MUS-lezing bij de KNNV Zwolle. De lezing gaat over zeven jaar MUS.

»

Recent verschenen in Gelderland

De laatste tijd zijn er weer wat interessante nieuwe publicaties verschenen in en over Gelderland. Een overzicht.

»

Over de Siberische Taling bij Driel

Op 14 december 2013 ontdekte Egbert Vrieling een Siberische Taling in de Meinerswijk in Arnhem. PieterGeert Gelderblom schreef er een leuke blog over.

»

Broedvogels tellen op de Veluwe, hoe werkt dat?

Lezing en stoomcursus op 7 februari.

»

Groningen

BMP-en in Groningen, deelname en wensen

Het gros van de Groninger  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Slapende ganzen en zwanen in Groningen

Ook de tweede telperiode van ganzen en zwanen verliep onder zachte omstandigheden, in tegenstelling tot de winters van vorige jaren. Er moeten nog wat tellingen binnenkomen, maar ook in de provincie Groningen zijn een aantal belangrijke slaapplaatsen geteld in de periode 4-19 januari.

»

Limburg

BMP-en in Limburg, deelname en wensen

Het gros van de Limburgse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Slaapplaatstellingen van ganzen in Limburg

In de periode 4-21 januari stond voor de tweede maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. Im limburg gaat het niet om grote aantallen, maar een aantal slaapplaatsen wordt trouw geteld.

»

Noord-Brabant

Atlasnieuwtjes uit Noord-Barant oost

De eerste periode van het tweede winterseizoen zit er net op en het verheugt me te zien dat er veel tellingen zijn ingevoerd. Het weer in dit seizoen is stukken beter geweest dan vorig jaar toen er veel tellers in de tijdsproblemen kwamen om de eerste periode af te ronden. Nu hoor ik van veel tellers dat ze tijd over hebben om een extra atlastelling te doen of extra kilometerhokken te tellen.

»

BMP-en in Noord-Brabant, deelname en wensen

Het gros van de Brabantse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Hoeveel Taigarietganzen slapen nog in Noord-Brabant?

Tussen 4-21 januari stond voor de tweede maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. Hoeveel Taigarietganzen slapen er nog in de provincie Noord-Brabant?

»

Noord-Holland

Broedvogeltelling 2013 voor de Vogelatlas in Noord-Holland Noord en Zuid

In de periode 1 april – 30 juni 2013 zijn tientallen tellers in Noord-Holland Noord en Zuid druk geweest met de broedvogeltellingen voor de vogelatlas. Veel tellers hebben ook voor en na die periode broedvogelgegevens verzameld van soorten die vooral vroeg dan wel laat in het broedseizoen het beste zijn te inventariseren. Op dit moment (januari 2014) zijn veel tellers al weer flink in de weer met de wintervogeltellingen.

»

BMP-en in Noord-Holland, deelname en wensen

Van 63 in 2013 getelde BMP-proefvlakken in Noord-Holland-Noord (D1) mocht al informatie ontvangen worden. Veel dank daarvoor! Bij 52 van deze proefvlakken werd gebruik gemaakt van autoclustering. Nog eens 7 in de autoclustering staande gebieden zijn nog niet doorgestuurd aan Sovon. Ongetwijfeld zal dat voor een deel van deze telgebieden nog gebeuren.

»

Kusten IJsselmeer en Markermeer/IJmeer hebben belangrijke slaapplaatsfunctie

Tussen 4-21 januari stond voor de tweede maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. Onder andere de kusten van het IJsselmeer en het Markermeer/IJmeer hebben een belamgrijke slaapplaatsfunctie.

»

Overijssel

Klapekstertelling winter 2013-2014 in Losser

De Klapekster is als broedvogel in Nederland uitgestorven, maar op de doortrek en als wintergast worden ze af en toe waargenomen. Vogelwerkgroep Losser doet sinds 2007 mee aan de Landelijke Klapekstertelling, om zo een beeld te krijgen van de verspreiding van Klapeksters binnen haar werkgebied.

»

Bijna 53.000 slapende ganzen en zwanen in Overijssel in januari 2014

In de periode 4-19 januari stond de slaapplaatstelling van ganzen en zwanen op de Sovon-agenda. Het project groeit aan populariteit. Het zachter winterweer zorgde voor hoge aantallen.

»

BMP-en in Overijssel, deelname en wensen

Het gros van de Overijsselse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet.  Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Zeven jaar MUS; van Fuut tot Rietgors. Een lezing door Jan Schoppers

Op donderdag 20 februari houdt Jan Schoppers een MUS-lezing bij de KNNV Zwolle. De lezing gaat over zeven jaar MUS.

»

Utrecht

BMP-en in Utrecht, deelname en wensen

Het gros van de  broedvogeltellers in Utrecht heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Hoeveel ganzen slapen er in Utrecht?

Tussen 4-21 januari stond voor de tweede maal in het telseizoen van 2013/2014 een telling van ganzen en zwanen op de agenda. Hoeveel ganzen slapen er in Utrecht?

»

Zeeland

BMP-en in Zeeland, deelname en wensen

Het gros van de Zeeuwse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Zeeuwse slaapplaatsen geteld

Waar sliepen de ganzen tussen 6 en 18 januari in de provincie? Een aantal belangrijke slaapplaatsen werd weer geteld. Op nummer 1 belandde de Kolgans, in het kielzog gevolgd door de Grauwe Gans. Het gaat de goede kant op met de slaapplaatsen in de provincie. Zeeland is een waterrijke provincie, waarin het moeilijk is om een overzicht te krijgen van alle slaapplaatsen. Dankzij de aansturing van André Hannewijk komen bijvoorbeeld de slaapplaatsen van de Westerschelde en op Beveland steeds beter op de kaart.

»

Zuid-Holland

BMP-en in Zuid-Holland, deelname en wensen

Het gros van de Zuid-Hollandse  broedvogeltellers heeft de BMP-gegevens van 2013 alweer op een rij gezet. Hieronder wat meer over al die fraaie tellingen en in het kort wat vragen over de BMP-deelname in het rap naderende seizoen 2014.

»

Kolgans weer op nummer 1 tijdens slaapplaatstelling

Waar sliepen de ganzen tussen 6 en 18 januari in de provincie? Zoals verwacht was de Kolgans het algemeenst. Deze keer werden er opvallend weinig Kleine Zwanen geteld. Vanwege het zachte winterweer blijven ze vooral in Duitsland steken. De Groene Jonker en de Westplaat (Haringvliet) werden gelukkig weer geteld. En: slapen er ook ganzen op de Ackerdijkse plassen?

Door Albert de Jong

 

In deze tabel staan de totalen van alle getelde slaapplaatsen in Zuid-Holland.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.