De digitale nieuwsbrief van Sovon bestaat nu ruim een jaar. Tijd voor een evaluatie. Wat vind jij van de digitale nieuwsbrief? We zijn erg benieuwd naar jouw mening. Doe mee aan de (korte!) enquête, en maak kans op een t-shirt '40 jaar Sovon'. Met de resultaten hopen we de nieuwsbrief nog beter te kunnen laten aansluiten bij ieders wensen.

Nieuws uit de projecten

In deze nieuwsbrief staan bijdragen vanuit verschillende telprojecten van Sovon. Lees meer over het Atlasproject, slaapplaatstellingen en de Midwintertelling. Ook vanuit een aantal regio's is er nieuws.

Teldata

De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'.

Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.
Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Ganzen- en Zwanendag op 8 februari 2014

Eens in de twee jaar organiseren Sovon en de Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep een lezingendag. De presentaties laten resultaten zien uit de verschillende monitoringprojecten en actuele onderzoeksprojecten.

»

Themanummer Akkervogels bij Limosa

Met de invoering van het nieuwe landbouwbeleid van de EU staan vogels en natuur in het boerenland volop in de schijnwerpers. Van het tijdschrift Limosa verscheen in december een speciaal themanummer, gewijd aan akkervogels.

»

Onderzoek naar Spreeuw moet achteruitgang remmen

2014 is het Jaar van de Spreeuw.

»

Impressie Landelijke Dag online

Impressie van de hele dag en kiekjes van het jeugdprogramma.

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

De achterban van Sovon; tellers met kennis en motivatie

Nederland neemt een unieke positie in als het gaat om het monitoren van vogels. Samen met Zwitserland zijn wij de enigen die monitoren middels territoriumkartering. Sovon verkeert in de gelukkige omstandigheid voldoende gekwalificeerde vrijwillers te hebben om het op deze manier te doen.

»

Midwintertelling

Terugblik op de Midwintertelling van januari 2013

Binnenkort wordt voor de 48ste maal de Midwintertelling gehouden. Daarom even een korte terugblik naar de telling van januari 2013. In de laatste Sovon Nieuws van 2013 wordt uitgebreid teruggekeken op deze telling.

»

Tellen voor de Midwintertelling = tellen voor de Vogelatlas!

Op 1 december 2013 is het tweede veldseizoen van de Vogelatlas van start gegaan. Wat heeft de Vogelatlas nu met de midwintertelling te maken? Nou, heel veel!

»

Midwintertelling van Watervogels: doe jij ook mee?

In 2014 zal de 48e editie van de jaarlijkse midwintertelling plaatsvinden op 18 januari. In heel het land gaan dan ongeveer 1600 tellers op pad om watervogels te tellen.

»

Punt-Transect-Tellingen (PTT)

Weinig Goudhanen?

Van verschillende kanten wordt gemeld dat er weinig Goudhanen worden gezien dit najaar.

»

Slaapplaatstelling

Slaapplaatstellingen hartje winter

December is een beetje een pauzemoment voor de slaapplaatstellingen, maar dat betekent niet dat slaapplaatstellers zich hoeven te vervelen. Er zijn onder andere tellingen van Halsbandparkieten in de Randstad, inspecties van ganzenslaapplaatsen ter voorbereiding van de landelijke telling op 11 januari, en aanvullende tellingen van Grote Zilverreigers op plekken waar nu piekaantallen voorkomen.

»

Tuinvogeltelling

18 en 19 januari Tuinvogeltelling

Op 18 en 19 januari 2014 telt heel Nederland weer tuinvogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling. Tel je mee? Vorig jaar was een recordjaar, met ruim 80.000 deelnemers. De telling levert altijd een top-10 op.

»

Vogelatlas

Eén jaar voor één atlasblok

We zijn nog steeds op zoek naar tellers voor de resterende atlasblokken. Als je tijd heby kun je dit jaar (hopelijk) een nieuw atlasblok tellen.

»

Vogelatlas ruim een jaar verder

Op 1 dec jl. ging de tweede winterperiode voor de vogelatlas van start. Zo’n 400 tellers, deels nieuwe tellers, deels ook tellers die in het eerste jaar al een volledig atlasblok hadden gedaan, hebben gebruik gemaakt van de gratis printservice die Sovon hen bood.

»

Watervogeltelling

Terugblik op de Midwintertelling van januari 2013

Binnenkort wordt voor de 48ste maal de Midwintertelling gehouden. Daarom even een korte terugblik naar de telling van januari 2013. In de laatste Sovon Nieuws van 2013 wordt uitgebreid teruggekeken op deze telling.

»

Tellen voor de Midwintertelling = tellen voor de Vogelatlas!

Op 1 december 2013 is het tweede veldseizoen van de Vogelatlas van start gegaan. Wat heeft de Vogelatlas nu met de midwintertelling te maken? Nou, heel veel!

»

Midwintertelling van Watervogels: doe jij ook mee?

In 2014 zal de 48e editie van de jaarlijkse midwintertelling plaatsvinden op 18 januari. In heel het land gaan dan ongeveer 1600 tellers op pad om watervogels te tellen.

»

Nieuwsbrief - Regio

Noord-Brabant

Kerstcadeau voor Udense slechtvalken

Afgelopen zaterdag heeft de werkgroep Stootvogels van Vogelwacht Uden met succes een slechtvalkennestkast in een van de torens van de Udense Petruskerk geplaatst. Sinds een jaar huist een koppeltje slechtvalken in en rondom de torens van het markante kerkgebouw.

»

Noord-Holland

Op zoek naar slapende Halsbandparkieten in Noord-Holland

Traditiegetrouw worden er rond de kerstvakantie slaapplaatsen van Halsbandparkieten geteld. De eerste telling op 22 december is achter de rug en deze kleurrijke kabaalmakers slapen al lang niet meer alleen in de grote steden.

»

Overijssel

Neergang Huiszwaluw in Twente gestopt

De resultaten van 2012 lieten voor de Huiszwaluw nog een afname zien van meer dan 14% ten opzichte van 2011. Daardoor werd het laagste aantal sinds 2006 bereikt. Dit jaar is de neergang echter gestopt. In zijn totaliteit is er zelfs een zeer bescheiden stijging te zien, hoewel er ook kolonies zijn waar nog steeds een daling plaats vindt.

Door Ben Hulsebos, DC Twente

»

Zuid-Holland

Op zoek naar slapende Halsbandparkieten in Zuid-Holland

Traditiegetrouw worden er rond de kerstvakantie slaapplaatsen van Halsbandparkieten geteld. De eerste telling op 22 december is achter de rug en deze kleurrijke kabaalmakers slapen al lang niet meer alleen in Den Haag en Rotterdam.

»

Zwarte sterns in Zuid-Holland: hoe nu verder?

De Zwarte stern is een typische bewoner van de laagveenmoerassen en polders in Zuid-Holland. Dankzij vele beschermingsmaatregelen gaat de soort vooruit in onze provincie. Voorlopige cijfers uit 2013 wijzen op toename, vooral in de polders van de Krimpenerwaard. Het beschermingsnetwerk staat echter op instorten doordat Landschapsbeheer Zuid-Holland vanwege geldgebrek per 31 december stopt. Hoe nu verder?

»

Nieuwe publicaties uit en over Zuid-Holland

Wat verscheen er recent aan publicaties op vogelgebied? Anthonie Stip zet de nieuwste uitgaven op een rij.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.