Menigeen zal het niet ontgaan zijn, de spectaculaire trek van Wespendieven op 25 en 26 augustus. Op de Sovon-website en ook in deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan deze ongekende aantallen Wespendieven. Verder in deze nieuwsbrief berichten uit de verschillende projecten en bijdragen uit verschillende regio's.

Ook geven we een tussenstand per provincie van de ingevoerde BMP-gegevens tot nu toe. Heb je dit voorjaar een BMP-plotje geteld, probeer dan zo snel mogelijk je gegevens door te geven aan Sovon.  De atlastellers zullen er blij mee zijn. De teldata voor de komende maand staan in de rechterkolom van de nieuwsberichten, onder het kopje 'Agenda'.

Heb je ook een bijdrage voor de Nieuwsbrief, mail die dan naar de redactie.

Veel leesplezier!


Nieuwsbrief - Algemeen

Sovon-Actueel

Overdonderende trek van wespendieven

Massale trek van wespendieven is een zeldzaam fenomeen in Nederland. Als het zich al voordoet, zijn de kansen erop rond half mei nog het grootst. Maar ook in het najaar passeert zo heel nu en dan een ware trekgolf. Dat was dit jaar het geval op 25 en 26 augustus.

»

Jaarverslag 2012

Het jaarverslag van 2012 is verschenen. Bekijk het jaarverslag op onze website. Daarnaast hebben we dit jaar voor het eerst een online jaarverslag. Hierin hebben we enkele hoogtepunten op een rij gezet.

»

Sponsor je favoriete soort voor de Vogelatlas

De Vogelatlas is een groot project waarmee Sovon alle beschikbare inventarisatiekennis over vogels wil bundelen. Hoewel veel (tel-)werk belangeloos door vrijwilligers wordt verricht, kost het project veel geld. Sponsor een soort en draag zo bij aan de realisatie van de Vogelatlas. In ruil krijg je in ieder geval een eervolle vermelding op de soortpagina van de website.

»

Jeugdprogramma Landelijke Dag zoekt begeleiders

De Landelijke Dag is een jaarlijks evenement voor alle vogeltellers en andere actieve natuurliefhebbers in Nederland en vindt traditioneel plaats op de laatste zaterdag van november. Een inmiddels vast onderdeel van deze dag is het jeugdprogramma. Heb je zin om mee te helpen?

»

Workshop Vogels en terreinbeheer: Van waarneming tot beheer

Vogelgegevens en kennis zijn essentieel voor goede resultaten voor vogels in het terreinbeheer. Maar wat heeft u als beheerder nodig?

»

Nieuwsbrief - Project

Broedvogelmonitoring (BMP)

Is uw BMP-telling al binnen?

Dit jaar is het extra belangrijk om uw BMP-telgegevens snel aan Sovon door te geven. Uw BMP-info is namelijk een belangrijk hulpmiddel voor de Atlas-tellingen.

»

IJsvogels gevolgd

Hoeveel visjes voeren IJsvogels aan hun jongen?

»

Jaar van de Patrijs

Patrijzenfietstocht in de Achterhoek

Op zaterdag 24 augustus hield de KNNV, Vereniging voor veldbiologie, afdeling Oost-Achterhoek een patrijzenfietstocht rond Barlo. Deelnemers konden aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe een goed patrijzengebied er uit zou moeten zien. Een verslag door één van de organisatoren, Frans ter Bogt.

»

Tweede telperiode Patrijs van start. Doe je ook mee?

Zo’n Jaar-Van vliegt voorbij. De voorjaarstellingen van de Patrijs zijn nog maar nauwelijks voorbij of de (na)zomertellingen staan alweer voor de deur! Een terugblik op het voorjaar en een uitleg van de septembertelling.

»

Slaapplaatstelling

Albert de Jong, de nieuwe slaapplaatscoördinator Zeeland en Zuid-Holland

Jan-Willem Vergeer was jarenlang slaapplaatscoördinator voor Zuid-Holland en Zeeland. Toen hij zijn werkzaamheden moest beëindigen was een geschikte opvolger gelukkig snel gevonden.

»

Slaapplaatstelling, nieuwe teldata seizoen 2013/'14

Het is nog steeds zomer maar het slaapplaatsenseizoen is al in volle gang. In augustus zijn slaapplaatsen van sterns geteld. In september staat een telling van Wulpen op het programma.

»

Vogelatlas

Atlasser Rob van Swieten vertelt…

Rob van Swieten, een enthousiaste atlasteller uit Zutphen, schreef onlangs een uitgebreid artikel over zijn atlaservaringen. Een herkenbaar verhaal voor de vele atlastellers.

»

Watervogeltelling

Waddenzee: Eerste resultaten van extra integrale augustustelling

In augustus werden alle hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee bekeken op aantallen overtijende watervogels. Bij diverse soorten zijn al duidelijke aantalsveranderingen ten opzichte van eerdere integrale augustustellingen in respectievelijk 1996, 2000 en 2006 te zien.

»

Nieuwe ringcombinaties bij Kolganzen

De afgelopen winter was de dichtheid aan kolgansringen op veel plaatsen wat aan de lage kant. Dat zal de komende winter anders zijn. Deze zomer werden in Rusland veel ganzen van halsbanden voorzien.

»

Nieuwsbrief - Regio

Drenthe

BMP 2013: tussenstand Drenthe

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

Door Jan-Willem Vergeer

»

Flevoland

BMP 2013: tussenstand Flevoland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Watervogels tellen in Flevoland? Er zijn interessante vacante telgebieden.

In september begint in de meeste gebieden weer de maandelijkse watervogeltelling. September is vaak een mooie maand voor steltlopers en eenden. Bovendien is er kans op leuke doortrekkers als Visarend en Bruine Kiekendief.

»

Friesland

Waddenzee: Eerste resultaten van extra integrale augustustelling

In augustus werden alle hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee bekeken op aantallen overtijende watervogels. Bij diverse soorten zijn al duidelijke aantalsveranderingen ten opzichte van eerdere integrale augustustellingen in respectievelijk 1996, 2000 en 2006 te zien.

»

BMP 2013: tussenstand Friesland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Wisselend beeld bij kolonievogels in Fryslan

Nog niet alle gegevens van kolonievogels in onze provincie zijn binnen. Toch is er al een eerste indruk: een wisselend beeld.

»

Een vreemd broedseizoen in Fryslân

Langzamerhand beginnen de gegevens binnen te druppelen van een vreemd jaar, een heel vreemd jaar. De zeer lange winter heeft veel veroorzaakt in flora- en faunaland. Het heeft in elk geval geleid tot een verlate start van het broedseizoen van soorten die normaliter in maart-april beginnen.

»

Gelderland

BMP 2013: tussenstand Gelderland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Vogeltrek, najaarstellingen en de eerste Gelderse Vogelaarsdag!

Het begin van het najaar, eigenlijk is het nog zomer, blijft prachtig en we hebben alweer leuke trek gehad. Zoals zondag 25 september en de maandag daarna de supertrek van Wespendieven. De aankondiging van een hopelijk mooi najaar. Lees de blog van Jan Schoppers.

»

Recent verschenen publicaties in Gelderland

Er is weer een aantal interessante publicaties verschenen in en over Gelderland. Een overzicht.

»

Watervogels tellen in Gelderland? Er zijn interessante vacante telgebieden.

In september begint in de meeste gebieden weer de maandelijkse watervogeltelling. September is vaak een mooie maand voor steltlopers en eenden. Bovendien is er kans op leuke doortrekkers als Visarend en Bruine Kiekendief.

»

Patrijzenfietstocht in de Achterhoek

Op zaterdag 24 augustus hield de KNNV, Vereniging voor veldbiologie, afdeling Oost-Achterhoek een patrijzenfietstocht rond Barlo. Deelnemers konden aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe een goed patrijzengebied er uit zou moeten zien. Een verslag door één van de organisatoren, Frans ter Bogt.

»

Nijlgans in de aanval

Niet alleen Buizerds, maar ook Nijlganzen vallen hardlopers aan. Een verslag van vogelaar Hans van Ooijen.

»

Groningen

BMP 2013: tussenstand Groningen

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Waddenzee: Eerste resultaten van extra integrale augustustelling

In augustus werden alle hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee bekeken op aantallen overtijende watervogels. Bij diverse soorten zijn al duidelijke aantalsveranderingen ten opzichte van eerdere integrale augustustellingen in respectievelijk 1996, 2000 en 2006 te zien.

»

Limburg

BMP 2013: tussenstand Limburg

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Noord-Brabant

BMP 2013: tussenstand Noord-Brabant

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Noord-Holland

BMP 2013: tussenstand Noord-Holland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Waddenzee: Eerste resultaten van extra integrale augustustelling

In augustus werden alle hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee bekeken op aantallen overtijende watervogels. Bij diverse soorten zijn al duidelijke aantalsveranderingen ten opzichte van eerdere integrale augustustellingen in respectievelijk 1996, 2000 en 2006 te zien.

»

Massaal vertrek van Smienten

Precies op het moment dat veel Smienten weer in Nederland arriveren, lees ik op www.ketelbrug.nl een interessant bericht van Mervyn Roos over massale smiententrek op 7 april 2013. Een weersomslag maakte op die dag een einde aan een opmerkelijk lange winter.

Door Roy Slaterus, Sovon-ambassadeur Noord-Holland

»

Overijssel

BMP 2013: tussenstand Overijssel

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Neergang Blauwe Reiger in Twente zet door

Inmiddels zijn de Twentse kolonievogelgegevens van Aalscholver, Blauwe Reiger en Roek allemaal binnen. Was er voor het vijfde jaar op rij sprake van een gestage neergang van de Blauwe Reiger?

»

Utrecht

BMP 2013: tussenstand Utrecht

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Zeeland

BMP 2013: tussenstand Zeeland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Albert de Jong, de nieuwe slaapplaatscoördinator Zeeland en Zuid-Holland

Jan-Willem Vergeer was jarenlang slaapplaatscoördinator voor Zuid-Holland en Zeeland. Toen hij zijn werkzaamheden moest beëindigen was een geschikte opvolger gelukkig snel gevonden.

»

Zuid-Holland

BMP 2013: tussenstand Zuid-Holland

Het broedseizoen 2013 is zo goed als afgerond. Tijd dus voor BMP-end Nederland om de broedvogeltellingen van afgelopen seizoen uit te werken en aan Sovon door te geven.

»

Albert de Jong, de nieuwe slaapplaatscoördinator Zeeland en Zuid-Holland

Jan-Willem Vergeer was jarenlang slaapplaatscoördinator voor Zuid-Holland en Zeeland. Toen hij zijn werkzaamheden moest beëindigen was een geschikte opvolger gelukkig snel gevonden.

»
  • Heb je zelf een bijdrage voor de nieuwsbrief? Mail deze dan naar nieuwsbrief@sovon.nl
  • Wil je informatie uit andere regio’s of van andere telprojecten ontvangen? Pas dan je voorkeur aan via de aanmeldpagina.