Broed- en watervogelrapporten

Jaarlijks vat Sovon de trends en ontwikkelingen van broedvogels en watervogels samen in rapporten. Ze geven de laatste stand van zaken weer, gebaseerd op systematische tellingen. De broed- en watervogelrapporten zijn rapportages in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring en worden samen met het CBS, de provincies en Rijkswaterstaat gemaakt.

Broedvogels

Download rapporten:

Rapporten van voor 2003 zijn op te vragen via de bibliothecaris