Maatwerk voor de Tapuit

Op een windstille ochtend begin mei loopt boswachter Tim Zutt van Landschap Noord-Holland door de duinen bij Den Helder. Hij klimt een duintje op en speurt om zich heen. Even verderop lopen Frank Majoor van Sovon en de studenten Marlon en Malavika. Het dertiende onderzoeksjaar naar de Tapuit in de Noordduinen is in volle gang. Ze verzamelen gegevens die een belangrijke basis voor het beheer van het gebied vormen. Dat terreinbeheer wordt uitgekiend om de bedreigde populatie Tapuiten te helpen.

Document: 

sovon-nieuws_2019-2_p14-15_maatwerk-tapuit_de-jong.pdf

Auteurs: 

Albert de Jong

Jaar van uitgave: 

2019

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Sovon-Nieuws

Jaargang bron: 

32

Nummer: 

2

Soortgroep: 

Schaarse soorten

Zeldzame broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands