Waarnemers & Leden

Vrijwillige waarnemers vormen de kurk waarop Sovon drijft: zonder hen kan Sovon niet bestaan. Zowel de ervaren en fanatieke teller als de beginner kunnen meedoen aan de projecten.

Waarnemers worden niet betaald, maar krijgen wel iets terug voor de moeite. Ze ontvangen uiteraard verslagen of rapporten over tellingen waaraan ze hebben deelgenomen. Via de invoermodule op de website is de vogelstand in het 'eigen' gebied gemakkelijk te volgen. Eenmaal per jaar organiseert Sovon de Landelijke Dag voor alle waarnemers en overige geïnteresseerden, een steevast goedbezochte dag met lezingen en hernieuwde contacten.

En laten we één ding vooral niet vergeten: vogels tellen is mooi en leerzaam en levert onvergetelijke momenten in het veld op. Vogels tellen doe je in de eerste plaats voor je eigen plezier!

Leden

Naast vogels tellen als waarnemer kun je Sovon ook steunen door lid te worden. Leden ontvangen viermaal per jaar Sovon-Nieuws en korting bij activiteiten en op artikelen uit de webwinkel. Plusleden ontvangen daarnaast ook nog viermaal per jaar Limosa, het tijdschrift over vogelonderzoek in Nederland. Leden van Vogelwerkgroepen en jeugdbonden, (oud-)waarnemers en vrijwilligers van Sovon betalen minder contributie.