Ortolaan ontrafeld| | Frédéric Jiguet

Vijf jaar lang onderzochten Europese wetenschappers de trekstrategie van Ortolanen op ons continent. Hun belangrijkste doel: de herkomst en aantallen van deze in Frankrijk zwaar bejaagde soort te achterhalen.

Met behulp van geolocators, genetische analyses en isotopenonderzoek werden twee belangrijke flyways van Ortolanen ontrafeld. Ongeveer 300.000 vogels vliegen langs de Atlantische kust in het najaar. Daarvan komt een aanzienlijk deel uit Scandinavië, waar de broedpopulatie snel afneemt. Andere vogels komen uit Duitsland en Polen. Wat is de impact van de Franse jacht eigenlijk op deze aantallen? En hoe gaat het elders in Europa? De Franse onderzoeker Frédéric Jiguet zal daar antwoord op geven tijdens zijn lezing.

Let op: Lezing in het Engels

Ortolan Buntings reveiled? – Frédéric Jiquet

During 5 years, a team of European researchers has been studying the migration strategy of the Ortolan Bunting at the continental scale. The main aim was to determine the origin and numbers of migrants illegally hunted in south-west France each autumn. Using genetics, light loggers and stable isotopes, we were able to identify two main flyways, with approx. 300.000 individuals using the Atlantic route of the western flyway each autumn. One third of these migrants come from the Scandinavia, where breeding populations are genetically isolated and in stronger decline. Most other migrants come from Poland and Germany. Further development of population viability analyzes, using demographic parameters obtained in Norway and Finland, reveal the degree of responsability of French poaching in the extinction risk faced by Ortolan Buntings in north-west Europe.

Landelijke Dag

Lees meer over de Landelijke Dag of koop direct een ticket