Individualiteit moet je leren

Eva Kok, PhD student, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ)

Een zekere mate van flexibiliteit in gedrag en fysiologie zorgt ervoor dat dieren zich kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving. Echter, onbegrensde flexibiliteit komt maar zelden voor aangezien hier kosten en risico’s aan verbonden zijn. In de praktijk komt het erop neer dat zelfs de meest flexibele eigenschappen binnen een individu begrensd zijn. Hierdoor ontstaan er consequente verschillen tussen individuen die vaak geassocieerd worden met persoonlijkheden of karaktereigenschappen.

De kanoetstrandloper (Calidris canutus) is een migrerende steltloper die broedt in de hoge Arctis en de wintermaanden doorbrengt in meer zuidelijk gelegen intergetijdegebieden. Uit eerder onderzoek aan de kanoet is gebleken dat er grote individuele verschillen zijn in de manier waarop zij hun (voedsel-) omgeving verkennen en dat deze verschillen gecorreleerd zijn met hun fysiomorphische eigenschappen.

Om te begrijpen waarom deze verschillen bestaan, en om een begin te maken in het ontrafelen van de mechanisme achter de ontwikkeling van deze verschillen, onderzoeken wij welke rol ervaring speelt tijdens de ontwikkeling van een individu.

Bachzaal, NOU

Landelijke Dag

Lees meer over de Landelijke Dag of koop direct een ticket