Gezond riet voor de Grote Karekiet! | Andrea Kuiper-Vos (VBN)

Het is vijf voor twaalf voor de Grote karekiet! Ongeveer 100 broedpaar telt ons land nog maar. Gelukkig zijn er nog twee bolwerken waar het ideale riet voor de Grote Karekiet zich enigszins staande houdt. Maar ook hier staat het leefgebied (en dus de Grote Karekiet) onder grote druk.

Willen we deze moerasvogel als broedvogel behouden zullen we deze bolwerken moeten versterken. Zodat de Grote Karekiet zich van daaruit weer kan verspreiden naar andere gebieden. Vogelbescherming zet zich in om de laatste bastions te beschermen en te verbeteren.

In de Loosdrechtse Plassen hebben ze in 2015 een start gemaakt met het treffen van maatregelen. In 2017 zijn ze begonnen met het uitrollen naar dat andere kerngebied; de Noordelijke Randmeren.

Andrea zal in haar presentatie vertellen hoe dit reddingsplan er uit ziet en hoe het ging met de populatie in 2017.

Landelijke Dag

Lees meer over de Landelijke Dag of koop direct een ticket