Langsvliegende Zeekoet. Foto: René van Rossum

Scheepstellingen van vogels op de Noordzee

Sinds de jaren tachtig worden op de Noordzee meer of minder regelmatig vogels geteld. Deze zogenoemde ESAS-tellingen worden vanaf schepen uitgevoerd. Hoewel de scheepstellingen nooit zijn opgezet om een  beeld van de aantallen en verspreiding van zeevogels te geven, lenen de verzamelde gegevens zich daar wel voor.

In zijn lezing schetst Steve Geelhoed een beeld van het voorkomen van vogels op de Noordzee. Net als op land zijn soorten niet gelijkmatig over de Noordzee verdeeld, maar laten ze soortspecifieke verspreidingspatronen zien. Op de Noordzee komt een breed spectrum van kustgebonden soorten tot min of meer kust mijdende soorten voor.  Zo zijn duikers kust gebonden en is hun voorkomen beperkt tot het winterhalfjaar. Papegaaiduikers daarentegen kunnen bijna het gehele jaar op het Nederlands deel van de Noordzee gevonden worden. Ze komen echter verder uit de kust voor. Nieuwsgierig naar het voorkomen van de overige soorten? Kom dan naar deze lezing.

Door Steve Geelhoed 

Steve Geelhoed werkt bij Wageningen Marine Research, voorheen IMARES, aan zeevogels en zeezoogdieren. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Zeevogelgroep. Sinds de jaren tachtig bestudeert hij al zeevogels. In eerste instantie vanaf land door zeetrektellingen uit te voeren, maar in tweede instantie ook op zee vanaf schepen of een enkele keer vanuit een vliegtuig.

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag