Zeearenden in Nederland

De Zeearend is een icoonsoort voor de Nederlandse wetlands. Sinds het eerste broedgeval in 2006 in de Oostvaardersplassen, duurde het nog een aantal jaren voordat nieuwe broedvogels zich vestigden. Intussen reproduceerde het paar in de Oostvaardersplassen jaarlijks jongen. Vanaf 2011 brachten ook nieuwe broedparen nakomelingen op de wereld.

Tot en met 2016 vlogen in totaal ruim 40 jonge Nederlandse Zeearenden uit. In recente jaren worden in een groot aantal natuurgebieden, waaronder de grote meren, de delta, de voormalige estuaria en het rivierengebied, overzomerende arenden gezien. Een deel hiervan is inmiddels op potentiële broedplaatsen gevestigd. Op basis van kleurringwerk blijkt dat ook Nederlandse dieren zich wisten te settelen. Omdat het een aantal jaren duurt voordat jonge paren geslachtsrijp zijn, is het een kwestie van tijd totdat nieuwe paren tot broeden komen. De groei van het aantal vogels is momenteel zodanig dat er binnen een paar jaar meer dan 10 zeearendnesten in gebruik zullen zijn. In de presentatie wordt de ontwikkeling tot en met 2016 in beeld gebracht.

Door Stef van Rijn

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag