Foto: Peter Eekelder

Het sterven van adolescenten - wanneer geven jonge Tapuiten de geest?

Er sterven teveel Tapuiten. De aantallen broedende Tapuiten in Nederland vormen slechts een schim van de duizenden die tot in de jaren-80 door duin en heide liepen. In onze studie naar populatieveranderingen bij Tapuiten hebben we ons de vraag uit de titel gesteld, omdat overleving van jonge vogels van belang is voor de populatiegroei van zangvogels, zoals de Tapuit.

Door gekleurringde jonge Tapuiten na uitvliegen regelmatig af te lezen totdat de laatste Tapuit het broedterrein verlaten had of was omgekomen, konden we inschatten welk deel van de uitgevlogen Tapuiten stierf in het broedgebied en welk deel op trek plus de overwinteringsplek. Dit hebben we zowel voor eerste broedsels als voor tweede en vervolgbroedsels gedaan, een aangenaam karwei. Twee-wekelijkse sterfte na uitvliegen was ongeveer even groot in het broedterrein als daarna; de sterfte van vroeggeborenen was veel geringer dan van laatgeborenen. Bij veel zangvogels is de sterfte in het broedgebied veel hoger dan bij onze Tapuiten; de vaststelling dat laatgeborenen een veel kleinere overlevingskans hebben is gebruikelijk. Ondanks dat dat gebruikelijk is, is niet goed bekend waaróm dat zo is bij rankbenige Tapuiten en andere zangvogels -een mooie vraag voor de toekomst!

Door Herman van Oosten

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag