Boomleeuwerik - Foto: Ran Schols

Broedvogelonderzoek in Nederweert; veel info, maar wat doe je daar mee?

In 1994 ontstond het idee om de gemeente Nederweert vlakdekkend (bijna 9000 hectare) op zeldzame en schaarse vogels te onderzoeken. Dat we dit 23 jaar later nog steeds zouden doen hadden we toen niet kunnen bedenken. Door in de tijdreeks niet alleen de natuurgebieden en het cultuurland in kaart te brengen maar ook het stedelijk gebied is de aantalsontwikkeling  van 97 soorten in alle landschapstypen bekend en gedocumenteerd.

Landschappelijk  is de afgelopen 23 jaar ontzettend veel gebeurd in Nederweert. Natuurherstel  werd en wordt op grote schaal uitgevoerd en zorgt voor positieve ontwikkelingen bij water- en moerasvogels en hervestiging van Nachtzwaluw, Grauwe Klauwier en Visdief. In het algemeen een positief verhaal maar uit onverwachte hoek zijn er ook bedreigingen. Heel anders is de situatie in het cultuurland. De schaalvergroting in de veehouderij is ongekend en het grondgebruik wordt steeds intensiever. Soorten die langs de bermen broeden houden nog stand maar bij de akker- en weidevogels dreigt een complete leegloop. Veel slecht nieuws maar er zijn ook lichtpuntjes.

 

Door de info uit 23 jaar onderzoek en daarnaast gegevens van onze weidevogelbeschermers en de steenuilen- en kerkuilenwerkgroep te gebruiken is  enorm  veel informatie beschikbaar die we vooral niet voor onszelf willen houden. Nieuwsgierig  naar wat we als vogelwerkgroep daar mee doen? Kom dan naar onze presentatie.

Door Thijs Loven

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag