Foto: Koos Dansen

Kleine zwanen in beweging

Al sinds de jaren 60 vindt kleurringonderzoek aan kleine zwanen plaats, in eerste instantie met pootringen, later ook met halsbanden. De halsbanden hebben een hoge terugmeld-kans, waardoor er nu een grote en zeer waardevolle lange-termijn dataset bestaat. Momenteel neemt het aantal kleine zwanen in Nederland af, de oorzaken voor deze afname zijn vooralsnog onbekend.

Ook dit jaar zullen weer kleine zwanen worden voorzien van een halsband (winter 2016-2017). Met de terugmeldingen vindt belangrijk onderzoek plaats naar de achteruitgang van de soort. Overlevingsanalyses laten zien dat de overleving van volwassen zwanen nauwelijks is veranderd en dat die van de jonge vogels zelfs licht toeneemt. Wat is er dan aan de hand? Nieuwe studies moeten uitwijzen of het winterverspreidingsgebied van de kleine zwaan is verschoven, waardoor we in Nederland steeds minder kleine zwanen zien, of dat de soort wellicht gebruik maakt van nieuwe migratieroutes. Hier zijn aanwijzingen voor: sinds een tiental jaren overwintert een sterk groeiende groep kleine zwanen in de Griekse Evros Delta. De eerste resultaten van deze studies worden hier gepresenteerd. Terugmeldingen van de kleine zwanen die dit jaar een kleurring krijgen zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het vervolg.

Door Rascha Nuijten, NIOO-KNAW

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag