Atlaskaarten in zicht, inzicht in atlaskaarten

Sinds 2012 is er door een grote groep mensen gewerkt aan het maken van een nieuwe vogelatlas. In de nieuwe atlas komen zowel de broedvogels als de wintervogels aan bod. Sinds de vorige ‘winteratlas’, de jaarrond atlas van 1978-’83, en de vorige broedvogelatlassen is er een heleboel veranderd. Henk Sierdsema licht de nieuwe broedvogelkaarten van de Vogelatlas toe.

Natuurlijk in de vogelwereld, maar ook in de manier waarop we gegevens verzamelen in het veld én de manier waarop we de gegevens bewerken. De eerste atlassen lieten vooral de aanwezigheid van soorten in 5x5 kilometerhokken zien. De nieuwe generatie atlassen zijn er óók op gericht om het voorkomen op een veel fijner schaalniveau te laten zien. Daarvoor is het veldwerk veel meer gestandaardiseerd en vaak ook niet gemakkelijker geworden. De vraag is dan ook wat al die extra inspanning oplevert. We nemen u mee van het veld naar de kaartenmakerij om inzicht te geven in welke verspreidingskaarten we gaan maken voor de nieuwe atlas en hoe die kaarten tot stand komen.

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag