NOU-programma 2015

Eerlijk over eten. Een overzicht van de grote diversiteit van foerageerstrategiën bij vogels

Op de Landelijke Dag heeft de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) een symposium in de Kernhemzalen. Dagvoorzitters: Berber de Jong, Susanne van Donk en Elena Kappers.

Hoe een vogel voedsel zoekt en welke foerageerstrategieën hij er op nahoudt is cruciaal voor zijn overlevingskans. Om te kunnen overleven moeten vogels iedere dag belangrijke beslissingen nemen over hun foerageerstrategie. Bijvoorbeeld, een vogel moet bepalen waar hij op zoek gaat naar eten, welk eten hij gaat eten, en hoe lang hij op een locatie blijft voordat hij naar een nieuwe gaat. Daarnaast zijn er veel verschillen in foerageerstrategieën tussen vogelsoorten. Sommige soorten schakelen heel gemakkelijk over op ander prooitype, terwijl andere zeer gespecialiseerd zijn en blijven bij hun prooitype. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende foerageerstrategieën? Hoe komt het dat de ene vogelsoort wel eenvoudig kan omschakelen in dieet, en de andere soort totaal niet? En wat voor effecten heeft een foerageerstrategie op de conditie van de vogel op korte en lange termijn?

Samenvattingen »

Aanmelden Landelijke Dag »

9.30

Zaal open

10:00-10:10    Opening door dagvoorzitters
10:10-10:35

Specifieke sterns versus multidisciplinaire meeuwen: hoe specialisten en generalisten verschillen in hun voedselkeuze.

Eric W.M. Stienen (Insituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

10:45-11:10  

What to feed the little ones? Combining GPS tracking, stable isotope analysis to assess parental food choices in Lesser Black-backed gulls.

Alejandro Sotillogonzales (Universiteit van Gent, Insituut voor Natuur- en Bosonderzoek)

11:10-11:40

Koffie- en theepauze

11:40-12:05  

Deel 1: The starvation-predation risk trade-off: what, when and how you forage depends on who might be eating you. 

Will Cresswell (Centre of Biological Diversity, St Andrews University)

12:05-12:15

Wisseling van de zaal mogelijk

12:15-12:40

Deel 2 van de presentatie van Will Cresswell

12:40-12:50

?

12:50-14:00

 Lunchpauze

14:00-14:25  

Forensisch keutelonderzoek – DNA in feces legt dieet bloot.

Yvonne I. Verkuil (Rijksuniversiteit Groningen)

14:35-15:00  

Leeftijd van nestjongen en seizoenstiming beïnvloeden prooikeuze in bonte vliegenvangers.

Jelmer M. Samplonius (Rijksuniversiteit Groningen)

15:00-15:30

Koffie- en theepauze

15:30-15:55

Avonturiers en thuisblijvers onder wadvogels.

Allert Bijleveld (NIOZ Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee)

16:00-16:25

Opvetten op kwelders of in polders: de verschillen voor een Rotgans

Adriaan M. Dokter (NIOO-KNAW)

 

Aanmelden Landelijke Dag Sovon