Foto: Harvey van Diek

Zes jaar NESTKAST en het gebruik van Nestkaart Light

In 2009 is NESTKAST, het landelijk NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders, opgericht. Hierin komen amateur nestkastonderzoekers (controleurs en ringers) en professionele nestkastonderzoekers (NIOO-KNAW), het Vogeltrekstation (VT) en Sovon bij elkaar voor het verzamelen en uitwisselen van gegevens, wetenswaardigheden en ervaringen op het gebied van nestkastenonderzoek. Leo Ballering trekt de kar van dit netwerk en vertelt over de oprichting en voortgang van het netwerk, zet resultaten op een rij en geeft een kijkje in de eerste resultaten van het broedseizoen 2015.

NESTKAST richt zich speciaal op kleine zangvogels (mezen, Boomklevers, mussen, vliegenvangers, etc.) en enkele soorten waarvoor geen landelijke werkgroep voor gegevensinzameling is, zoals Bosuilen. Van deze soorten verzamelen we belangrijke broedbiologische parameters als datum eerste eileg, gemiddelde legselsgrootte en broedsucces maar ook anekdotes, foto’s van nesten, eieren en jongen én bijzondere broedgevallen!

Mooi verslag

Nestkastwerkgroepen en individuele waarnemers kunnen hun gegevens insturen en krijgen daarover terugkoppeling in de vorm van een jaarverslag waarin zij hun eigen resultaten terugzien en kunnen vergelijken. In 2014 werden zo bijvoorbeeld gegevens van 14.000 nestkasten ontvangen, dat zijn aantallen waar veel analyses op verricht kunnen worden! Neem gerust vast een kijkje in het laatste verslag.