Dagboekfragment Ben van der Velden

Werkgroep Ornithologisch Erfgoed, reddingsboei voor oude archieven

Begin 2013 is de werkgroep Ornithologisch Erfgoed ingesteld op initiatief van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU), sectie Avifaunistische Kring Nederland (AKN). De opdracht die het NOU-bestuur meegaf, was om ornithologisch archiefmateriaal waar nodig veilig te stellen vanuit de visie dat dit materiaal belangrijk is voor het historisch avifaunistisch inzicht.

Bekijk de aankondiging

In het drie-jarig bestaan is veel bereikt, waarvan Frank de Miranda op de Landelijke Dag wat meer laat zien:

  • Beleidsmatig samenwerking met de landelijke organisaties Vogelbescherming Nederland, Sovon en Naturalis BC;
  • Inhoudelijke samenwerking met de Heimans en Thijsse Stichting en met het Nederlands Fotomuseum;
  • Financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, de NOU en het IJsvogelfonds, waardoor de werkgroepactiviteiten projectmatig konden worden georganiseerd;
  • Een lijst van ca. 70 archieven, bestaande uit dagboeken, geluidbanden, foto’s en boeken. Een groot deel hiervan is inmiddels veilig.

Met ruim tien deelnemers is er nu een basis voor structurele voortzetting van de activiteiten. Er is nog wel behoefte aan meer deelnemers.

Vanaf 2016 is een nieuw deelproject voorzien dat zich richt op de voormalige Nederlandse koloniën.