Foto: René Oosterhuis

We leggen de atlaskaarten op tafel

In de afgelopen drie jaar hebben vele honderden vrijwilligers keihard gewerkt om alle atlasblokken te tellen. Hoe ver zouden ze gekomen zijn? De tellers hebben (begin september) bijna 93% van de wintervogelblokken ‘ingestuurd’. Na validatie door de AtlasDC’s en het atlasteam zijn de kaartenmakers aan de slag gegaan. Dankzij die gezamenlijke inzet kunnen we op de Landelijke dag de eerste gemodelleerde winterkaarten laten zien.

Jouke Altenburg bespreekt verschillende soorten in deze lezing. Hoe verhoudt de winterverspreiding van de Roek zich tot de broedverspreiding? Hoe zijn de overwinteringsgebieden van de Kleine Zwaan verschoven?
Tot slot zal Theo Verstrael de route op weg naar ‘het boek’ schetsen. Ook verloot hij zes gratis soortsponsorschappen onder de hoofdtellers, die de eindschattingen van hun blok(ken) voor de streefdata hebben ingestuurd.