Vogelgriep onder elektronenmicroscoop. Foto: Erskine Palmer/Wikipedia

Watervogels en de verspreiding van vogelgriep

Watervogels en vogelgriep zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De meeste vogelgriepvirus-typen die we nu kennen worden aangetroffen in wilde populaties eenden, ganzen en zwanen. Vaak zijn de vogels drager van deze virussen zonder ziekteverschijnselen te vertonen.

Door Erik Kleyheeg - CAPS

Deze milde, ‘laag-pathogene’, virussen kunnen echter in pluimvee terechtkomen en daar muteren naar een gevaarlijk ‘hoog-pathogeen’ virus. In deze vorm kan het virus massale sterfte onder pluimvee veroorzaken, maar daarnaast gevaarlijk zijn voor mensen en sterfte van watervogels veroorzaken wanneer het virus terugvloeit naar wilde populaties. Er is nog veel onduidelijk over de rol van watervogels bij de besmetting van pluimvee, en daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de ruimtelijke dynamiek van vogelgriepvirussen.

2014 als case study

In CAPS-verband en in samenwerking met externe partners onderzoeken we vogelgriep in wilde watervogels op verschillende schalen. Door expertise te combineren op het gebied van populatiedynamiek van watervogels in Nederland, trekroutes en connecties tussen verschillende watervogelpopulaties, en transmissie en evolutie van vogelgriepvirussen, wordt onderzocht welke rol watervogels spelen bij uitbraken van vogelgriep in pluimvee. In deze presentatie worden de uitbraken van het hoog-pathogene vogelgriepvirus H5N8 in het najaar van 2014 in West-Europa als case study gebruikt om een overzicht te geven van wat er op dit moment bekend is over de verspreiding van vogelgriep en de mogelijke rol die watervogels daarbij spelen.