Dood Waterhoentje. Foto: Roy Slaterus

Onderzoek aan dode vogels naar vogelgriep en andere ziektes

Ten tijde van de Landelijke Dag van vorig jaar werd ons land opgeschrikt door nieuwsberichten over hoogpathogene H5N8-uitbraken in enkele pluimveebedrijven. Kort daarop werd het virus ook aangetroffen in uitwerpselen van Smienten. Elders op de wereld werden eveneens verwante vogelgriepvirussen aangetroffen, zowel in pluimvee als in wilde vogels. Er werd meteen weer volop gespeculeerd over de rol die wilde vogels spelen bij de verspreiding van vogelgriep. In deze presentatie wordt geschetst wat de resultaten zijn van onderzoek aan dode vogels, waarbij Sovon sinds 2006 betrokken is. In hoeverre hebben we vogelgriep kunnen aantonen bij dode wilde (water)vogels? En wat zijn we te weten gekomen over andere ziektes? Daarnaast wordt uitgelegd hoe u zelf een bijdrage kunt leveren aan dit onderzoek. We werken hierbij nauw samen met het Dutch Wildlife Health Centre (Utrecht) en het Centraal Veterinair Instituut (Lelystad). Zo zijn we doorlopend op zoek naar signalen over ongewone sterfte onder vogels.  

Roy Slaterus - Sovon Vogelonderzoek Nederland