Ontwikkeling van de broedvogelstand in de Zuidoost-Achterhoek (1900)1973-2013(2015)

Robert Kwak, teller van het eerste uur, vertelt in deze lezing meer over de broedvogels van zijn regio, de zuidoostelijke Achterhoek.

Een samenvatting van 40(2) jaar inventariseren…èn nalopen van historische bronnen. We weten best veel over de ontwikkelingen in de broedvogelstand in de Zuidoost-Achterhoek. Uit het eerste deel van de  vorige eeuw vooral door bronnenonderzoek (interviews en literatuur) en circumstantial evidence: historische kaarten! Daarmee kunnen we een reconstructie maken van de verdwenen en verschenen broedvogelsoorten. Qua aantallen is het natuurlijk een stuk lastiger…. Dus dat laten we achterwege.

Aangemoedigd door de eerste atlas

In december 1973 werd de vogelwerkgroep opgericht (eerst  ‘Winterswijk” daarna “Zuidoost-Achterhoek”). Aangemoedigd door het eerste atlasproject zijn we direct begonnen met tellen. En dat houden we tot op heden vol. Vaak in proefgebieden en 20 jaar geleden zelfs bijna vlakdekkend. Zo om de tien jaar zijn schattingen gemaakt op grond van de geconstateerde dichtheden en daarbij zijn ook steeds de trends ingeschat: ‘70-’83 / ’84-’94 / ’95-’99 / 2000-’13. Daarmee hebben we een goed inzicht in de veranderingen in de broedvogelstand. Per soort zijn er grote verschillen en de veranderingen worden per soortgroep besproken. Een tipje van de sluier: er is maar een groep die het relatief goed doet. Dat zijn de watervogels.