Foto: Ran Schols - maar welke van de twee is het?

Matkop en Glanskop: een lastig maar boeiend duo

Tot begin vorige eeuw werden Matkop en Glanskop als één soort beschouwd. Hun uiterlijke verschillen zijn dan ook subtiel. Maar, hun geluiden zouden karakteristiek en soort-specifiek zijn. Eind jaren negentig merkte ik tijdens broedvogelonderzoek op de Brabantse Wal dat die aanname deels onjuist is.

Hidde Bult, vogelwerkgroep Bergen op Zoom

Mede door die valkuil werd het verspreidingsbeeld van de Glanskop in sommige regio’s tot de eeuwwisseling vertroebeld door verwarring met andere mezensoorten. Ook het omgekeerde is lokaal opgetreden: vermeende broedterritoria van de Matkop door verwisseling met de Glanskop. De stand van de Matkop is inmiddels zo sterk afgenomen, dat hij in Nederland en andere landen op de Rode Lijst is beland. In het Verenigd Koninkrijk onderging de Glanskop hetzelfde lot.

In de voordracht wordt eerst ingegaan op de ecologie en valkuilen bij het herkennen van beide mezen. Daarna worden hun verspreiding en landelijke en regionale populatietrends belicht. Ten slotte wordt naar mogelijke verklaringen voor die aantalsveranderingen gezocht.