Accacia's

Living on the Edge: bescherming van trekvogels in de Sahel

Een terugblik op 4 jaar beschermingswerk in de Sahel-regio en een blik naar de toekomst.

Met financiering van de Nationale Postcode Loterij gingen Vogelbescherming, BirdLife partners en Altenburg & Wymenga in Afrika aan de slag om het leefgebied van trekvogels te onderzoeken en te verbeteren, en tegelijkertijd de leefomstandigheden van de plattelandsbevolking. Met gebiedsprojecten, onderzoek, lobby en communicatie is veel bereikt. Maar wat is nog meer nodig? Weten we genoeg? Wat voor onderzoek is nodig? En wat is de Migrant Landbirds Study Group? 

Bernd de Bruijn - Vogelbescherming Nederland