Vogels tellen met een drone?

foto: Harvey van Diek

Steeds vaker worden drones gebruikt om dieren vanuit de lucht te tellen. Bij sommige kolonievogels kan de inzet van een drone met camera voor een betrouwbare telling zorgen. Jasja Dekker en Bernard Spaans hebben beiden ervaring met zo'n dronetelling. Heeft tellen met drones de toekomst?

De inzet van drones voor allerlei doelen neemt snel toe. Ook dieren worden al weleens vanuit de lucht geteld met behulp van drones. In 2014 werd er bijvoorbeeld boven de kolonie Grote Sterns in Utopia op Texel gevlogen. Bernard Spaans doet verslag van deze eerste keer aan de hand van de videobeelden. Voorafgaand daaraan schetst Jasja Dekker welke regelgeving er komt kijken bij het gebruik van drones. De hamvraag is: heeft het tellen van kolonievogels met drones de toekomst?