Cover 'De grutto' - illustratie: Elwin van der Kolk

Lezing: de Koning van de Weide in voor- en tegenspoed

De Grutto is in 2015 verkozen tot Nationale Vogel. Dat betekent niet dat het goed met hem gaat. Albert Beintema belicht op de Landelijke Dag de problemen rond het behoud van de Grutto vanuit het perspectief van 40 jaar onderzoek, door hemzelf en vele anderen. En hij signeert zijn onlangs verschenen boek.

'Het verhaal gaat niet alleen over de Grutto, maar ook over de waanzin van onze zuivelpolitiek die heeft geleid tot een rampzalige verarming van het weidelandschap, die behalve de Grutto ook soorten treft als Watersnip, Kemphaan, Zomertaling, Slobeend, Kwartelkoning, Gele Kwikstaart, Veldleeuwerik, Graspieper en vele andere. Maar ook bloemen, vlinders, sprinkhanen, libellen en ga zo maar door. Het loslaten van de melkquota in 2015 versnelt de ramp', aldus Beintema.

Signeersessie

'Gelukkig zijn er ook boeren die niet willen meedoen aan die waanzin en er veel voor over hebben Grutto's op hun land te behouden. Samen met de reservaatbeherende instanties geven zij hoop dat we in een aantal kerngebieden mooie gruttopopulaties kunnen behouden. We leren de Grutto steeds beter kennen, mede dankzij baanbrekend onderzoek met de allernieuwste technieken, vanuit de Rijksuniversiteit van Groningen.' In juni 2015 verscheen van Beintema het boek De grutto. Op de Landelijke Dag kan men het boek kopen en in de lunchpauze door Beintema laten signeren bij de stand van AtlasContact.