10 jaar Stadsvogelbescherming - Jip Louwe Kooijmans

Het nieuws dat de Huismus in 2004 op de Rode Lijst kwam, was even onwaarschijnlijk als verrassend. De sterke achteruitgang genereerde landelijke media-aandacht en agendeerde de noodzaak voor een beschermingsprogramma voor stadvogels.

In 2005 lanceerde Vogelbescherming Nederland het Actieplan Huismus als opmaat voor het Actieplan Stadsvogels dat gepresenteerd werd in april 2006. Het actieplan heeft een tweeledige doelstelling: de stad als leefgebied voor vogels verbeteren én een groeiend aantal mensen enthousiasmeren voor de bescherming van vogels door het bieden van persoonlijk handelingsperspectief. Ik presenteer hoe, op basis van de huidige kennis van de stad als leefgebied voor vogels, de beschermingsfilosofie van Vogelbescherming Nederland wordt toegepast. Met andere woorden, wat is er de afgelopen tien jaar in gang gezet en wat kan iedereen bijdragen aan de stad als leefgebied  voor vogels, nu en in de toekomst.

Bekijk het filmpje

Jip Louwe Kooijmans, Vogelbescherming Nederland

Theatre Azure - 14.30-14.55 uur »

Lezingenoverzicht Landelijke Dag »

Aanmelden Landelijke Dag

Een ticket voor de Landelijke Dag kost 10 euro. Daarvoor krijg je een programma boordevol inspirerende verhalen, ontmoetingen en laatste telresultaten. Leden en vrijwilligers van Sovon krijgen 5 euro korting.

Aanmelden Landelijke Dag