wadvogels

U heeft gezocht op 478, er zijn 6 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
6 resultaten
 1. Aantalontwikkeling wadvogels in de Nederlandse Waddenzee publicatie

  In het begin van de jaren negentig werd de Waddenzee getroffen door de grote schelpdiercrisis. Droogvallende mosselbanken verdwenen bijna allemaal en de kokkelbestanden bereikten een historisch dieptepunt. Sindsdien zijn de schelpdierbestanden op de ...

  Laatst gewijzigd: 22 januari 2016

 2. Veel wadvogels in de min nieuwsbericht

  Het nieuwe rapport met trends van wadvogels is uit. Uit deze publicatie blijkt dat veel doortrekkende en overwinterende vogels in het Waddengebied afnemen. Niet alleen schelpdiereters zoals de Eider en Scholekster zitten in de min, ook de Aalscholver ...

  Laatst gewijzigd: 30 september 2013

 3. Wadvogels van Spitsbergen tot in Zuid-Afrika geteld basispagina

  Broedvogels van Oost-Canada, Midden-Siberië en Noordwest-Europa toe komen jaarlijks naar de Waddenzee. Vanuit dit gebied trekt een groot deel verder langs de van Afrika. In Afrika is de monitoring nog lang niet zo goed ontwikkeld als in Europa. Sinds 2012 ...

  Laatst gewijzigd: 16 oktober 2014

 4. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag. publicatie

  Rapportage t/m monitoringjaar 2016   Hand aan de kraan De gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (samen: MLV) kan effecten hebben op het Natura 2000 gebied Waddenzee. Uit voorzorg vindt de winning plaats volgens het ‘Hand aan de ...

  Laatst gewijzigd: 31 augustus 2017

 5. Onderzoek naar verstoring watervogels basispagina

  Waarom verstoringsonderzoek? De Nederlandse wetlands, zoals de Wadden en de Delta, behoren tot de belangrijkste van Europa. Hoewel ze bescherming genieten in het kader van de Europese Vogelrichtlijn, vinden er ontwikkelingen plaats die negatieve gevolgen ...

  Laatst gewijzigd: 14 augustus 2017

 6. Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag publicatie

  rapportage tot en met monitoringjaar 2017 rap_2018-14_voedselaanbod-kombergingen.pdf 2018/14 Ens B.J., van der Meer J., Troost K., van Winden E., Schekkerman H. & Rappoldt C. 2018 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 03 mei 2018