predatie

U heeft gezocht op 399, er zijn 7 resultaten.U zocht in: term. Zoek in gehele site
7 resultaten
 1. Weidevogels in Nederland: oorzaken van de achteruitgang basispagina

  Tijdens deze lezing presenteren we de laatste stand van kennis over het wel en wee van weidevogels in Nederland. Waar doen ze het nog goed en waar niet? Wat zijn de mogelijke oorzaken daarvan? Sovon heeft veel onderzoek verricht naar factoren die hier een ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2013

 2. Wat eet de Slechtvalk op het wad? publicatie

  Het project Mosselwad onderzoekt met behulp van drie camerapalen in deWaddenzee de factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van mosselbanken. Binnen dit project onderzoekt Sovon de rol van vogels op de banken, met name Scholekster, Eider en ...

  Laatst gewijzigd: 04 maart 2014

 3. Broedsucces weidevogels en vossenpredatie publicatie

  Nadere info Wolf Teunissen. Rap_2013-77_Weidevogels_en_vossen.pdf 2013/77 Gijsbertsen J. & Teunissen W.A. 2013 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen Rapport Sovon Broedvogels Weidevogels Nederlands ...

  Laatst gewijzigd: 27 mei 2014

 4. Predatie van weidevogelnesten opnieuw onder de loep publicatie

  Dit voorjaar doet Sovon in verschillende gebieden onderzoek naar het beschermen van weidevogelnesten tegen predatoren en het effect daarvan op de aantallen jongen die groot worden. sovon-nieuws_2018-02-p10-11_predatie-van-weidevogelnesten-opnieuw-onder-de ...

  Laatst gewijzigd: 18 juni 2018

 5. Wrap-up onderzoek boerenlandvogels en predatie publicatie

  Boerenlandvogels nemen al langere tijd in aantal af. Als hoofdoorzaak wordt intensivering van de landbouw gezien. Daar komt bovenop dat predatieverliezen in de afgelopen decennia eveneens zijn toegenomen. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door het ...

  Laatst gewijzigd: 13 juni 2019

 6. Plasdras en predatie bij weidevogels verder onder de loep publicatie

  In 2018 zijn we gestart met een onderzoek naar de effectiviteit van het uitrasteren van percelen met hoge dichtheden van weidevogels (een ‘weidevogelkern’) om verliezen door predatie te verkleinen. De resultaten vormden de aanleiding om te kijken of ...

  Laatst gewijzigd: 25 juni 2019

 7. Grauwe Ganzen in terreinen van It Fryske Gea in 2020 publicatie

  In het voorjaar van 2020 bracht Sovon de populaties en reproductie van Grauwe Ganzen in Fryske Geaterreinen in kaart. Dat lag in het verlengde van eenzelfde onderzoek in 2014-2016, waarbij de resultaten destijds werden gespiegeld aan diverse ...

  Laatst gewijzigd: 03 november 2020