Wetenschappelijk onderzoek

Sovon is een onafhankelijk en objectieve organisatie, met kennisontwikkeling en -overdracht als drijfveren. 

Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke kernwaarde: onze methodieken leveren betrouwbare vogelgegevens op.

Om kwaliteit te waarborgen heeft Sovon een Wetenschapelijke BegeleidingsCommissie. Sovon volgt de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening.

In projecten werken we samen met wetenschappelijke organisaties in binnen- en buitenland, onder andere vanuit het Centre for Avian Population Studies CAPS waarvan Sovon partner is.

 

Wetenschappelijke Begeleidingscommissie

De Wetenschappelijke Begeleidingscommissie (WBC) adviseert Sovon over de wetenschappelijke kwaliteit van projecten. Jaarlijks komt het WBC bijeen om kennis en adviezen te delen met de onderzoekers van Sovon.

De WBC bestaat uit:

 • Prof. dr. ir. Christiaan Both (RUG) (voorzitter)
 • Dr. Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation/NIOO)
 • Dr. Emiel van Loon (UvA)
 • Dr. Aafke Schipper (RU)
 • Prof. dr. Merel Soons (UU)
 • Prof. dr. Marcel Visser (NIOO/WUR, vertegenwoordiger Sovon-bestuur)

Contactpersoon voor WBC-zaken op het Sovon-kantoor is Julia Stahl.

CAPS

CAPS

Sovon is onderdeel van het Nederlandse Centre  for Avian Population Studies CAPS. CAPS is hét netwerk- en kenniscentrum voor onderzoek aan vogelpopulaties, dat beoogt door middel van onderzoek naar de demografie (aantalverloop, voortplanting en overleving) en de sturende omgevingsvariabelen van vogelpopulaties effectieve soortbescherming en –beheer tot stand te brengen.

 

Lees meer over CAPS »

Onze gedragscode

Sovon volgt de Nederlandse Gedragscode Wetenschaps- beoefening die is opgesteld door de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De volgende punten staan centraal in ons integriteitsbeleid:

 

 • zorgvuldig
 • betrouwbaar
 • controleerbaar
 • onpartijdig
 • onafhankelijk

De gedragscode is te downloaden via de site van VSNU »

ISO

De interne kwaliteitszorg hebben we uitgewerkt in ons kwaliteitsmanagementsysteem dat gecertificeerd is volgens de ISO-9001:2015 norm. Alle definitief op te leveren producten worden pas vrijgegeven na interne verificatie.  Rapportages die bijdragen aan kennisvermeerdering over vogels en hun leefgebieden worden openbaar gemaakt via de Sovon-website.