Giften en donaties in 2017 - ANBI

Sovon goed doel non profit ANBI legaat jaarverslag

Sovon heeft een ANBI-status, wat wil zeggen dat de organisatie is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dankzij dit keurmerk zijn giften fiscaal aftrekbaar. Donaties en nalatenschappen komen dus volledig ten goede aan belangrijk vogelonderzoek en onderhoud van het vrijwilligersnetwerk.

Hieronder een samenvatting van waar in 2017 de bijdragen aan zijn besteed.

Vogelatlas ook in 2017 belangrijkste bestedingsdoel

Vogelatlas goed doel donaties sponsoring Sovon

Evenals in 2016 zijn de meeste financiële bijdragen vorig jaar ten goede ­gekomen aan de Vogelatlas. Soortsponsoring leverde tot en met 2017 ruim ­

€ 131.000 op: 263 soorten zijn gesponsord door zo’n 550 personen en organisaties. De eindsprint van soortsponsoring was zeer succesvol. In de laatste vier maanden werd nog ruim

€ 25.000 opgehaald. De loterij tijdens de Landelijke Dag leverde bijna € 1.000,- op. Diverse standhouders stelden hiervoor belangeloos mooie prijzen beschikbaar.

Aan algemene donaties, voornamelijk als extra gift bij de contributie, kwam € 10.400,- binnen. Deze giften zijn toegevoegd aan het Atlasproject.

Rob Goldbach Publicatie Fonds

Het Rob Goldbach Publicatie Fonds ondersteunt de uitgave van publicaties over vogels. In 2017 ontving het fonds wederom een mooie donatie van de Van Heest Stichting van € 1.000. Vier publicaties werden in 2017 met in totaal € 2.000,- ondersteund door het Rob Goldbach Publicatie Fonds. Dit zijn:

Legaat

Steun vogelonderzoek Zuidwest-Nederland 2016-2018

In 2016 ontving Sovon een belangrijk legaat van Jacques Schoufour. De Rotterdamse havenbaron met een grote liefde voor vogels overleed in 2014. Hij besloot een deel van zijn nalatenschap ten goede te laten komen aan verschillende organisaties die zich bezighouden met vogelonderzoek en –bescherming in met name Zuidwest-Nederland. Sovon is één van de organisaties.

Dankzij het legaat konden we aanvullend veldwerk uitvoeren voor de Vogelatlas in het zuidwesten van Nederland. Daarnaast is er een extra impuls gegeven aan het vrijwilligersnetwerk in Zeeland en Brabant-West met lezingen over telresultaten, extra cursussen om nieuwe waarnemers op te leiden en lokale bijeenkomsten van vogelwerkgroepen. Tot slot gaat een deel van de erfenis naar demografisch onderzoek naar vogelpopulaties in de Delta, waarmee we meer inzicht krijgen in bedreigingen van vogels en kansrijke herstelmaatregelen. Deze extra impuls is gespreid over de periode 2016-2018.

Lees meer over nalaten

Donateurs veel vertrouwen

Uit een online vragenlijst die we in 2016 verstuurde naar donateurs van Sovon bleek liefst 64% van de respondenten  als vrijwilliger bij het Sovon-onderzoek betrokken te zijn. Donateurs bleken ook een groot vertrouwen hebben in een goede besteding van hun geldelijke bijdrage.

Steun ook het vogelonderzoek met een donatie