Activiteiten vereniging in 2017

Activiteiten vereniging Sovon in 2017

Samen met duizenden vrijwillige vogeltellers kun je heel wat bereiken. In het jaarverslag hebben we alle activiteiten en resultaten in 2017 op een rij gezet. Op deze pagina presenteren we een kort overzicht van een aantal verenigingsactiviteiten. 

 

Landelijke Dag 2017

Teunis Piersma trapt het Jaar van de Huiszwaluw af.Voor velen is de Landelijke Dag het hoogtepunt van het jaar. 

Ruim 2000 bezoekers reisden op 2 december 2016 af naar de Reehorst in Ede, voor een gevarieerd lezingenprogramma in drie zalen. De Nederlandse Ornithologische Unie en de samenwerkende partners achter de Jaarrond Tuintelling vulden een vierde en vijfde zaal met een parallelprogramma. Ook de informatiemarkt met ruim 80 standhouders trok veel belangstelling. Het speciale jeugdprogramma zat met 34 kinderen stampvol. 

Op de Landelijke Dag werd de Vogelbalans over de, net uitgebrachte, Rode Lijst gepresenteerd. Teunis Piersma en Loes van den Bremer verzorgenden de aftrap voor 2017 het Jaar van de Koekoek. Lees ook 'Lezingen en foto's online Landelijke Dag' 

Contact met vrijwilligers

De Sovon-medewerkers houden op verschillende manieren, zowel online als offline, contact met (potentiële) vogeltellers.

In de regio werden tenminste 30 lezingen en zes cursussen gegeven. Er werden ca. 150 cursisten opgeleid. Ook bezochten en/of organiseerden Sovon-medewerkers de nodige provinciale vrijwilligersdagen en andere bijeenkomsten.

Online dienstverlening

Voor vragen en opmerkingen kunnen de tellers doorgaans terecht bij de helpdesk. Van deze service werd zo’n 3000 maal gebruikgemaakt. Veel vragen gingen over het gebruik van Avimap.

Omdat een deel van de vragen vaker terugkomt èn omdat vogeltellers ook elkaar  kunnen en willen helpen, is in 2017 gestart met een forum. Dit is sinds begin 2017 onderdeel van de website. Een andere belangrijke activiteit was de start van een online cursusplatform voor nieuwe (en bestaande) tellers. Hier kunnen zij kennis en vaardigheden opdoen met het herkennen van vogels, maar vooral ook met de verschillende telmethodieken. Het platform is gestart met een cursus voor het Meetnet Urbane Soorten (MUS) deze werd in 2017 verder uitgebouwd met extra oefeningen.