Giften en donaties in 2016 - ANBI

Sovon goed doel non profit ANBI legaat jaarverslag

Sovon heeft een ANBI-status, wat wil zeggen dat de organisatie is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dankzij dit keurmerk zijn giften fiscaal aftrekbaar. Donaties en nalatenschappen komen dus volledig ten goede aan belangrijk vogelonderzoek en onderhoud van het vrijwilligersnetwerk.

Hieronder een samenvatting van waar in 2016 de bijdragen aan zijn besteed.

Vogelatlas belangrijkste bestedingsdoel

Vogelatlas goed doel donaties sponsoring SovonDe meeste financiële bijdragen zijn vorig jaar ten goede gekomen aan de Vogelatlas. Soortsponsoring leverde tot en met 2016 bijna een ton op: 94 soorten zijn gesponsord door meer dan 400 personen en organisaties.

Een sponsorloop in september in de Ooijpolder, in samenwerking met stichting Walk of Wisdom, had een opbrengst van ruim 1.000 euro. Eenzelfde bedrag werd tijdens de Landelijke Dag  via een loterij opgehaald. Diverse standhouders stelden hiervoor belangeloos mooie prijzen beschikbaar.

Aan algemene donaties, voornamelijk als extra gift bij de contributie, kwam € 9.100 binnen. Deze giften zijn toegevoegd aan het Atlasproject.

Rob Goldbach Publicatie Fonds

Het Rob Goldbach Publicatie Fonds ondersteunt de uitgave van publicaties over vogels. In 2016 ontving het fonds een mooie donatie van de Van Heeststichting van €1000. Vijf publicaties in 2016 werden met in totaal  €3556,- ondersteund door het Rob Goldbach Publicatie Fonds. Dit zijn:

Legaat

Steun vogelonderzoek Zuidwest-Nederland 

In 2016 ontving Sovon een belangrijk legaat van Jacques Schoufour. De Rotterdamse havenbaron met een grote liefde voor vogels overleed in 2014. Hij besloot een deel van zijn nalatenschap ten goede te laten komen aan verschillende organisaties die zich bezighouden met vogelonderzoek en –bescherming in met name Zuidwest-Nederland. Sovon is één van de organisaties.

Dankzij het legaat konden we aanvullend veldwerk uitvoeren voor de Vogelatlas in het zuidwesten van Nederland. Daarnaast is er een extra impuls gegeven aan het vrijwilligersnetwerk in Zeeland en Brabant-West met lezingen over telresultaten, extra cursussen om nieuwe waarnemers op te leiden en lokale bijeenkomsten van vogelwerkgroepen. Tot slot gaat een deel van de erfenis naar demografisch onderzoek naar vogelpopulaties in de Delta, waarmee we meer inzicht krijgen in bedreigingen van vogels en kansrijke herstelmaatregelen. Deze extra impuls is gespreid over de periode 2016-2018.

Lees meer over nalaten

Online vragenlijst

In 2016 is een online vragenlijst verstuurd naar donateurs van Sovon. Liefst 64% van de respondenten gaf aan als vrijwilliger bij het Sovon-onderzoek betrokken te zijn. Donateurs bleken ook een groot vertrouwen hebben in een goede besteding van hun geldelijke bijdrage.

Steun ook het vogelonderzoek met een donatie