Activiteiten vereniging in 2016

Activiteiten vereniging Sovon in 2016

Samen met duizenden vrijwillige vogeltellers en een gemotiveerde staf kun je heel wat bereiken. In het jaarverslag hebben we alle activiteiten en resultaten in 2016 op een rij gezet. Op deze pagina presenteren we een kort overzicht van een aantal verenigingsactiviteiten. 

 

Landelijke Dag 2016

Nick Davies hoogtepunt Landelijke Dag Sovon 2016 KoekoekVoor velen is de Landelijke Dag het hoogtepunt van het jaar. 

Ruim 2000 bezoekers reisden op 26 november 2016 af naar de Reehorst in Ede, voor een gevarieerd lezingenprogramma in drie zalen. De Nederlandse Ornithologische Unie en enkele terreinbeheerders vulden een vierde en vijfde zaal met een parallelprogramma. Ook de informatiemarkt met ruim 80 standhouders trok veel belangstelling. Het speciale jeugdprogramma zat met 40 kinderen stampvol. 

Een van de onbetwiste hoogtepunten van de Landelijke Dag was de lezing Cuckoo, cheating by Nature door de Britse Koekoek-onderzoeker Nick Davies. Met tweemaal een volle zaal was het de perfecte aftrap voor 2017, het Jaar van de Koekoek. Lees ook 'terugblik op de Landelijke Dag 2016' 

Contact met vrijwilligers

De Sovon-medewerkers houden op verschillende manieren, zowel online als offline, contact met (potentiële) vogeltellers.

In de regio werden tenminste 45 lezingen en vier cursussen gegeven. Er was in 2016 speciale aandacht voor de werving en opleiding van extra waarnemers voor de monitoring in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Ook bezochten en/of organiseerden Sovon-medewerkers de nodige provinciale vrijwilligersdagen en andere bijeenkomsten.

Online dienstverlening

Voor vragen en opmerkingen kunnen de tellers doorgaans terecht bij de helpdesk. Van deze service werd zo’n 3000 maal gebruikgemaakt. Veel vragen gingen over het gebruik van Avimap.

Omdat een deel van de vragen vaker terugkomt èn omdat vogeltellers ook elkaar  kunnen en willen helpen, is in 2016 gewerkt aan het opzetten van een forum. Dit is sinds begin 2017 onderdeel van de website. Een andere belangrijke activiteit was de start van een online cursusplatform voor nieuwe (en bestaande) tellers. Hier kunnen zij kennis en vaardigheden opdoen met het herkennen van vogels, maar vooral ook met de verschillende telmethodieken. Het platform is gestart met een cursus voor het Meetnet Urbane Soorten (MUS).