Steeds minder Goudplevieren verblijven in regulier grasland. Minder regenwormen en dus minder plevieren? Foto: Hans Schekkerman

Internationale Goudplevierentelling 2020

Halverwege oktober vindt de internationale Goudplevierentelling plaats in Europa. Sovon roept alle tellers van ganzen en zwanen op om in oktober en november ook Goudplevieren (en Kieviten en Wulpen) te tellen. Extra tellers zijn zeer welkom. Wie interesse heeft om deel te nemen kan een kijkje nemen op de claimkaart en een gebied selecteren.

Met deze telling help je mee om veranderingen in de aantallen en het habitat van de Goudplevier in kaart te brengen. Ben je geïnteresseerd en wil je hulp bij het kiezen van een gebied, neem dan contact op met de regiocoördinator.

Finland tot Frankrijk

De internationale Goudplevierentelling wordt georganiseerd door de Wader Study Group. Van Finland tot aan Frankrijk doen landen mee. In Nederland tellen we niet alleen in oktober, maar ook in november, omdat we dan doorgaans de grootste aantallen Goudplevieren zien. De tellingen vinden plaats in de reguliere telweekenden voor ganzen/zwanen en watervogels. Dat zijn de weekenden van 17 oktober en 14 november (in het Waddengebied op 7 november i.p.v. 14 november).

Ook andere steltlopers doen mee

Zoals gebruikelijk richten we onze aandacht niet alleen op de Goudplevier, maar ook op Kievit, Wulp en de overige steltlopers. Watervogeltellers zijn al gewend om die mee te tellen en hoeven dus niets extra's te doen.

De kaart laat ook zien waar de prioritaire gebieden liggen (paars). Dit zijn de gebieden met recent de grootste aantallen met Goudplevieren (en Kieviten en Wulpen)

Meer informatie

Deelnemers ontvangen begin oktober de benodigde informatie via een speciale goudplevieren-nieuwsbrief. Daarin staat ook uitleg over de digitale verwerking via de Sovon-website.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de landelijk coördinatoren Romke Kleefstra en Menno Hornman. Over de voorgaande tellingen verscheen een paar jaar terug een artikel in Limosa (download en lees hier de pdf).