Omdat elke vogel telt

Sinds 2013 werken we aan een nieuwe Vogelatlas. De Vogelatlas is cruciaal voor de bescherming van onze vogels en het ontwikkelen van goed natuurbeleid. Het veldwerk heeft een schat aan gegevens opgeleverd, die we nu om moeten zetten in daadwerkelijk kennis.

Het doel van de Vogelatlas is dat de kennis over vogels ook echt gebruikt wordt voor actuele vraagstukken en maatschappelijke thema’s. Denk aan:

  • Klimaat
  • Natuurbeheer
  • Landbouw 
  • Bescherming:

Financiële bijdragen zijn essentieel om de telresultaten om te zetten in daadwerkelijke kennis en deze beschikbaar te maken voor iedereen, via website, kaarten en boek.

 

Comité van Aanbeveling Vogelatlas

Dr.H.H.F. (Herman) Wijffels

Thans hoogleraar 'duurzaamheid en maatschappelijke verandering' aan de Universiteit Utrecht

"Vogels zijn boodschappers over de vitaliteit van de natuur en de gezondheid van  onze leefomgeving".

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Beschermheer Vogelbescherming Nederland

"Fantastisch dat er een nieuwe atlas komt. Kijk vooral veel om u heen; uw leven krijgt daardoor een extra dimensie."

Mr. Drs. A. (Atzo) Nicolaï 

Voorzitter Vogelbescherming Nederland

“Atlassen zijn voor vogelbescherming van groot belang”

 

Drs. T. (Teo) Wams

Directeur Natuurbeheer Natuurmonumenten

"De nieuwe vogelatlas wordt een eerbetoon aan al die vrijwillige waarnemers en een werktuig voor natuurbeheer en –beleid. Om die redenen beveel ik dit project van harte aan.”

Drs. A. (Marjan) Minnesma 

Directeur Stichting Urgenda 


"De vogelatlas is zeer waardevol voor vele doeleinden en prachtig om samen met vele enthousiaste vogelliefhebbers tot stand te brengen!”

Prof. dr. L.E.M. (Louise) Vet 

Directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)


"Natuurbescherming begint bij herkenning, want "onbekend maakt onbemind". Al geldt dat vast iets minder voor vogels die immers met hun hartverwarmende gezang, gefluit of gekwetter elk voorjaar weer nieuwsgierigheid opwekken. De Vogelatlas zal u helpen deze nieuwsgierigheid te bevredigen. Een prachtig project!”

Bart-Jan Krouwel 

Voormalig directeur Duurzaamheid bij de Rabobank en mede-oprichter Triodosbank


"Ik voel mij thuis onder ‘gevleugelde vrienden’; zeker als het om ‘vogels van verschillende pluimage’ gaat."